Hovedbestyrelsen i Landsforeningen afholdte sit første møde efter repræsentantskabet d. 10. december 2016. Her valgte man nyt fokuspunkt for den kommende periode.

Der er måske ikke noget at sige til, at man bliver en lille smule nervøs. Hvis man er helt ny i en sammenhæng, skal man lige finde ud af, hvilket ben man skal stå på.

Sådan var det for rigtig mange fredag d. 9. december og lørdag d. 10. december, da Hovedbestyrelsen afholdte sit første møde efter Repræsentantskabsmødet i november. For ikke blot var halvdelen af medlemmerne af Hovedbestyrelsen til deres første HB-møde i LEV, også Forretningsudvalget er blevet skiftet ud på samtlige poster, og som det nok er bekendt har vi også fået ny landsformand og selv næstformanden er ny.

Ja, ny og ny er måske så meget sagt, der var mange års LEV-erfaring samlet i Handicaporganisationernes Hus de to dage. Men netop fordi mange var nye i deres hverv, var der brug for en grundig præsentation af de enkelte HB-medlemmer, hvilket skete fredag aften efter lidt mad. Medlemmerne var blevet bedt om at pege på 2-3 politiske områder, som man havde særlig interesse for. Selvom der var flere forskellige bud, var der alligevel nogle enkelte emner, der især blev fremhævet. Mange pegede på de nye regler om førtidspension, miljøskift og ledsagelse samt tidlig indsats. Listen var meget længere, men netop disse emner, var der mange der ytrede interesse for.

Selve HB-mødet startede lørdag kl. 9.00. Efter gårsdagens opvarmning var talelysten stor, og i det hele taget bar den nye Hovedbestyrelse præg af, at bestå af en række engagerede og ivrige mennesker.

Der var ikke færre end 26 punkter på dagsordenen, men mange punkter var af mere formel karakter. Mest interessant var diskussionen om det næste fokuspunkt. Den forrige Hovedbestyrelse har prøvet noget nyt ved at vælge et særligt fokuspunkt for en periode. Det første fokuspunkt var førtidspension, hvilket bl.a. har medført, at vi her på Bornholm har rejst spørgsmål i Handicaprådet. Forretningsudvalget havde indstillet, at der skulle være fokus på STU i den kommende tid, men på mange af de regionale møder, var der ytret ønske om fokus på ledsagerordningen. Efter en længere diskussion besluttede Hovedbestyrelsen, at det næste fokuspunkt skal være ledsagerordningen.

Da mødet sluttede kunne landsformand Anni Sørensen samle op på begivenhederne og konstatere, at Hovedbestyrelsen går en spændende tid i møde med massere energi og lyst til at gøre en forskel.