eye 1636542 640

Bornholms Tidende bragte i dag d. 19. januar 2017 et læserbrev fra formanden. Læserbrevet omhandler sagen, hvor synsscreeningerne fra Glostrup Hospital af mentalt handicappede bornholmere, desværre er ophørt.

 

Læserbrevet kan læses her:

 

Region H svigter handicappede bornholmere

Mentalt handicappede bornholmere, der ikke er i stand til at rejse til København, har mulighed for jævnligt at blive synsscreenet af øjenlæger fra Kennedy centeret i Glostrup, i deres eget hjem. Men nu har øjenklinikken valgt at stoppe turene fra Glostrup pr. 1/1 2017. Det fremgår af en skrivelse, der er fremsendt fra Kennedy centeret til de berørte borgere på Bornholm.

For denne gruppe borgere er det ikke en mulighed, at møde op i konsultationen i Glostrup. Det er naturligvis muligt at rejse på særlige vilkår med fx DAT og Falck, men for mange af disse borgere er en tur med fly eller færge for stressfuld og belastende. Der er bornholmere, der ikke kan håndtere at tage så langt, selvom det for os andre er at betragte som rutine.

Problemstillingen er særlig stor for udviklingshæmmede, da der ofte er sammenhæng med den mentale retardering og synsnedsættelse. Samtidig er en del af disse borgere ikke i stand til at fortælle, at de har et problem. I skrivelsen fra Kennedy centeret henvises borgerne til at kontakte deres praktiserende læge, hvis de har behov for at blive tilset af en øjenlæge. Men hvordan skal pårørende og personalet på bostederne vide, at der er problemer, når borgeren ikke kan kommunikere?

LEV Bornholm betragter ordningen som vigtig for at sikre en gruppe borgere den samme adgang til sundhedsydelser som alle andre. At ordningen på denne måde bliver nedlagt for at spare penge er i direkte modstrid mod FNs Handicapkonvention. Selvom Region H skal spare penge er det ikke bare ulovligt, det er også dybt uretfærdigt, at det skal være så sårbar en gruppe, der skal betale. Dette her skal der være råd til.

Sagen er langt fra glemt og flere parter er involveret i at forsøge at få ordningen igen. LEV Bornholm vil vi understøtte dette arbejde så godt vi kan og kan med stor tilfredshed konstatere, at der både i BRK og i Regionsrådet er et ønske om at finde en løsning.

Henrik Stilling
Kredsformand, LEV Bornholm