LEV Bornholm DGI-hallen Rønne

Søndag den 5. februar afholdte LEV Bornholm den anden legedag i DGI-hallen denne vinter. Igen var der god respons på vores annoncering og på et tidspunkt kunne vi tælle omkring 50 børn og voksne i hallen. Det viser med tydelighed, at der er basis for at lave nogle aktiviteter for børnefamilier på Bornholm i vinterhalvåret.

 

Vi afholder vores sidste legedag d. 19. marts, også i DGI-hallen, hvorefter vi vil evaluere de tre arrangementer på bestyrelsesmødet den 12. april. På nuværende tidspunkt ved vi ikke om vi vil gentage legedagene næste år og om de vil være i samme form som nu. I bestyrelsen er vi meget lydhøre overfor input fra både medlemmer og ikke-medlemmer om arrangementerne.

 LEV Bornholm DGI-hallen RønneLEV Bornholm DGI-hallen RønneLEV Bornholm DGI-hallen RønneLEV Bornholm DGI-hallen Rønne