Grøntsager

Onsdag d. 24. maj traf Kommunalbestyrelsen på Bornholm en beslutning om, at tre skoler på Bornholm skal gennemføre et pilotprojekt om skolemad. Der er tale om Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen og Kildebakken.

 

I LEV er vi svært tilfredse med, at Kildebakken er blandt de udvalgte skoler og har arbejdet med skolebestyrelsen for at opnå dette. Der er to grunde til, at vi er glade for beslutningen:

 

For det første går pilotprojektet fint i spænd med de tanker, der allerede er på Kildebakken om at bruge produktionen af mad som pædagogisk redskab. LEV bakker dette arbejde op ved dels at støtte et madhold for de ældste elever via et samarbejde med Kildebakken og Ungdomsskolen, og dels via vores donation sidste år, hvor vi forærede Kildebakken et drivhus. Der er et stort potentiale i madkundskab som udviklingsramme for udviklingshæmmede. Udover at opøve brugbare kompetencer giver madlavningen en ejerskabsfølelse, der er med til at bekæmpe kræsenhed, hvilket igen er vigtigt for målgruppens generelle sundhedstilstand.

 

Den anden grund til, at vi er glade for, at Kildebakken er med i projektet er, at der for de handicappede - og især de svært handicappede - kan være nogle udfordringer i forbindelse med tilberedning og indtagelse af måltiderne, som de almindelige skoler kan have vanskeligt ved at have opmærksomhed på. Det er til gengæld noget Kildebakken i den kommende tid kan arbejde med.

 

Vi glæder os til at kunne være med til at forme de bornholmske børns skolemad med fokus på vores målgruppe, gennem vores arbejde i skolebestyrelsen.