I forbindelse med Folkemødet lagde landsformand Anni Sørensen og næstformand Ib Poulsen vejen forbi Bornholm. Det blev også til et møde med medlemmerne i Aakirkeby-hallerne.

 

Knap 40 medlemmer var samlet i Aakirkeby-hallerne den 14. juni for at mødes om mad, kaffe og en snak med landsformand Anni Sørensen. Efter en kort velkomst blev maden serveret, og hyggesnakken gik ved bordene.

 

Da der blev serveret kaffe kom Anni på banen. Hun fortalte om nogle af de største udfordringer mennesker med udviklingshæmning og handicap står overfor i dag, og dermed også, hvad der er LEVs opgave. Næstformand Ib Poulsen supplerede undervejs og der var også enkelte spørgsmål fra salen.

 

Da oplægget var færdigt, var der flere kommentarer og spørgsmål. Både emner som miljøskift, specialbørnehave og inklusion i skolerne blev vendt. Førtidspension er selvfølgelig også et emne disse dage, og selvom man kan blive helt deprimeret, blev også nogle af de positive historier fortalt, fx KLAP-job og Handicap-tour.

 

Inden medlemsmødet var Anni og Ib også med til kredsbestyrelsens møde. Det var deres opfattelse, at vi stadig har en velfungerende kredsforening her på Bornholm og særligt vores indsats med mad og sundhed på Kildebakken blev bemærket.

 

Fra kredsbestyrelsens side må vi sige tak til Anni og Ib for at være med. Det var rigtig godt at få deres input på det vi laver herovre. Der skal selvfølgelig også lyde en tak til alle de medlemmer der kom og bakkede op om arrangementet.

 

Medlemsmøde med landsformand Anni SørensenMedlemsmøde med landsformand Anni SørensenMedlemsmøde med landsformand Anni SørensenMedlemsmøde med landsformand Anni SørensenMedlemsmøde med landsformand Anni SørensenMedlemsmøde med landsformand Anni SørensenMedlemsmøde med landsformand Anni SørensenLEV Næstformand Ib Poulsen