Sparekniv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af Henrik Stilling, kredsformand for LEV Bornholm

 

Jeg har netop kigget budgetforliget for 2018 i gennem. Det er et budgetforlig uden ubehagelige overraskelser og det er bemærkelsesværdigt, at hele kommunalbestyrelsen står bag forliget.

 

Det var nogle meget hårde spareforslag, der var at finde i det administrative sparekatalog, og i LEV gik vi så langt som til at kalde nogle af dem ulovlige. Men det var samtidig vores klare opfattelse, at disse forslag ikke ville blive til virkelighed. Mange af forslagene var gengangere fra tidligere, og i et år, hvor der ikke skulle findes besparelser og hvor det endda er valgår, er så hårde besparelser svære at forestille sig.

 

Dog er det værd at bemærke, at projektet "De Utrolige År" i Mælkebøtten skal genovervejes. Det kan godt vække vores bekymring for specialbørnehavens fremtid, da børnetallet i Mælkebøtten ligger i den lave ende. Men hele området med udsatte børn skal kigges i gennem og der er sat penge af til at gøre det. Desuden har det nuværende Børne- og skoleudvalg været rigtig gode til at lytte til forældre og personale, og selvom vi måske står med et andet udvalg til januar, så er der ingen grund til at tro, at denne praksis skal ændre sig. Dermed ser vi frem til en saglig og faglig gennemgang og et løft af området for udsatte børn.

 

Vi kan altså i det store hele være godt tilfredse i LEV og vi behøver ikke at rette kritik, men ros mod kommunalbestyrelsen. Og netop af den grund virker polemikken omkring det administrative sparekatalog så meget mere overflødig. Flere andre patient- eller interesseforeninger har været ude og kritisere fremgangsmåden med det administrative sparekatalog, og i LEV er vi enige med disse kritiske røster. Når Økonomi- og planudvalget beder cheferne i kommunens afdelinger om at finde besparelser, skaber det en mistillid til de embedsmænd, der er tvunget til at komme med forslag, der aldrig bliver til virkelighed. I foreningerne sidder vi med hver vores område og tænker "hvordan kan de dog finde på at foreslå dét?", men det kan de fordi det er deres arbejde. Af samme årsag kunne vi i LEV aldrig drømme om at kritisere navngivne embedsmænd, men vi er nødt til at påpege, når et spareforslag har nogle meget uhensigtsmæssige konsekvenser eller må anses som i strid med lovgivningen.

Måske vil det nye Økonomi- og planudvalg overveje den nuværende praksis.