18ar001

 

 

Det kan være en udfordring, når unge udviklingshæmmede eller fysisk handicappede fylder 18 år. For hvad nu? Hvem skal nu bestemme? Hvor skal man bo? Hvordan skal man forsørge sig selv? LEV Bornholm og Kildebakken inviterede til tema-aften om alle disse spørgsmål.

 

Der var et pænt fremmøde, da ca. 25 deltagere mødte op onsdag aften d. 6/9. Festsalen på Kildebakken var rammen om spørgsmålet ”18 år … og hvad nu?”. Oplægsholderen var LEVs konsulent Sonja Pelle Nielsen, der om nogen er inde i paragrafferne, men som også kan trække en lang række eksempler frem fra sager, der har kørt i Ankestyrelsen eller som LEV på anden måde har været involveret i.

 

At der er tale om et stort og komplekst område stod klart for enhver af deltagerne efter arrangementet. For selvom der var sat to timer af til arrangementet, kunne Sonja have talt meget, meget længere. Det viste sig da også, at da kl. nåede 21, var der simpelthen ikke flere spørgsmål fra deltagerne, der må have været mættede af alt den information.

18ar004

Men så havde de også hørt om værgemål, der jo ikke automatisk tilfalder forældrene. De hørte om botilbud og om, hvordan kommunerne har forsyningspligt og ikke må sætte unge handicappede på venteliste til et botilbud. Hvad skal de unge lave efter at have forladt folkeskolen? STU er en ret, men det er også en ret at sige ’nej tak’. Kommunen er stadig forpligtet til at stille et passende tilbud til rådighed for den unge. Alle udviklingshæmmede kan få førtidspension, selvom mange kommuner påstår noget andet – forældrene skal være på tåspidserne i disse situationer. Man har ret til at få dækket merudgifter og man har ret til pædagogisk ledsagelse.

 

Hvis man er ked af at være gået glip af arrangementet og har nogle konkrete spørgsmål, kan alle LEV medlemmer til enhver tid henvende sig til LEVs rådgivning. Rådgivningsfunktionen kan rådgive i den konkrete sag, og de kan tage principielle sager op og hjælpe med at få dem rejst i Ankestyrelsen. Rådgivning kan kontaktes mandag – onsdag mellem 10-12 på tlf.: 8038 0888

18ar002