Der var ikke mindre end 80 tilmeldte til middag, da LEV Bornholm afholdte generalforsamling d. 19. februar på Green Solution House.

 

generalforsamling

 

Kredsformanden og det meste af bestyrelsen blev genvalgt på generalforsamlingen, og bestyrelsen består derfor nu af: Henrik Stilling (formand), Steen Kofod, Per Holm, Lars Larsen, Timm Kuhre og Anders Pedersen (tidl. suppleant). Trine Stilling er fortsat suppleant. Valget var samtidig ensbetydende med at suppleant Liselotte Jensen og medlem af bestyrelsen gennem flere år Anita Jensen ikke længere er en del af bestyrelsen. Anita havde efter længere overvejelse valgt ikke at fortsætte i bestyrelsen, og generalforsamlingen takkede hende for indsatsen.

 

Mødet bød også på formandens beretning samt bestyrelsens årshjul, begge dele blev godkendt, og det samme gjorde regnskabet. Det sidste til trods for at regnskabet viste et underskud på omkring 114.000,- men da dette underskud var udtryk for foreningens aktiviteter, var det at betragte som et positivt resultat. Foreningen har fortsat en pæn formue, som bestyrelsen ønsker at bruge af.

Der var planlagt to oplæg på generalforsamling. Det første oplæg blev afholdt af organisationskonsulent i LEV Stig Christensen, der for øvrigt også var mødets dirigent. Oplægget omhandlede aktuelle politiske emner og ikke mindst ”OKUP”, LEVs udviklingsprojekt, der blandt andet er blevet beskrevet i LEV Bornholm Bladet #1 2018.

Stig Christensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det andet oplæg stod lederen af Sandemandsgården Søren Vaupell Christensen for. Han fortalte om et Erasmus projekt som LEV Bornholm har ydet bidrag til, hvor Ølle Bølle Band sammen med Kalle Brandt har været en uge i Lichtenstein til et musikprojekt.

Søren Vaupell Christensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og netop Sandemandsgården var i fokus på generalforsamlingen, da bestyrelsen havde valgt at uddele LEV Bornholm Prisen til de fem medarbejdere i værkstedsgruppen på Sandemandsgården.

Alt i alt var det en rigtig hyggelig aften og en god generalforsamling.