Gik du glip af generalforsamlingen? Her kan du læse formandens beretning. Det godkendte årshjul for 2018 og 2019 kan du finde under menupunktet "bestyrelsen".

 

Formandens beretning ved LEV Bornholms generalforsamling 19. Februar 2018

Nu er det to år siden, at jeg kom ind som ny formand, men også som ny i foreningen. Det var selvfølgelig lidt specielt, at jeg startede i foreningen som formand, men på den anden side var foreningen ikke helt ny for mig, da jeg havde samarbejdet med Svend og Steen i flere år, da jeg var formand for forældrene i Mælkebøtten.

Det var heller ikke svært at komme ind, da resten af bestyrelsen havde den holdning, at vi ikke behøvede at gøre noget som vi plejede, at der var en ny formand og at man derfor også skulle være åben for forandringer og nye tiltag. Men selvom det var rigtig fint at se fremad, sagde jeg også, at det var vigtigt at bruge de erfaringer, der var i bestyrelsen – nogle gange er det bare rigtig rart at have noget at støtte sig op ad.

Denne kombination af at turde se nye muligheder samtidig med at have en god grundsubstans at arbejde ud fra, har været en kæmpe hjælp de sidste to år. Jeg vil gerne takke alle i bestyrelsen for jeres samarbejde de to år, og det gælder også jer, der gør en indsats udenfor bestyrelsen.

Da jeg tiltrådte som formand medbragte jeg en firepunktsplan, der var mit bud på områder, der skulle styrkes eller udbredes. Nu er det måske på tide at få evalueret, hvordan det er gået med disse fire områder.

For det første havde jeg en ambition om, at vi skulle være mere synlige i pressen. Det må siges at være gået overordentlig godt. Jeg har oplevet, at det har været rigtig nemt at komme i gennem med budskaber i pressen, og jeg kan ikke længere holde regnskab med, hvor mange gange jeg er blevet interviewet til DR P4, TV2 eller Bornholms Tidende. P4 har en periode haft ekstra meget fokus på handicappedes vilkår på Bornholm, og jeg har oplevet, at deres journalister har responderet på ting jeg har skrevet i vores medlemsblad, som jeg har måtte uddybe i radioen.

Samtidig har vi fået de digitale medier opdateret. Vi har fået en helt ny hjemmeside, der er meget nemmere at opdatere end den gamle, så den er blevet et reelt værktøj. Vi vil meget gerne bringe jeres nyheder, så send det til mig, hvis der har været fest, jubilæum eller noget andet spændende. Vi er også på Twitter og Facebook, hvilket betyder, at vi kommer bredere ud med vores budskaber. Vi har i øjeblikket 94 følgere på vores Facebookside, og så er vi begyndt at bruge penge på at annoncere på Facebook, hvilket for ganske få penge bringer vores budskaber ud til flere hundrede personer.

Fremover bliver kontakten til pressen vigtig, men den direkte kontakt til politikerne bliver mindst ligeså vigtig. Jeg må desværre beklage, at det ikke lykkedes for os at få valgt Svend ind i Handicaprådet, hvilket jeg er meget skuffet over. Men der var en anden kandidat, der blev valgt i stedet, så det betyder at vi ikke har så meget indflydelse den vej. Vi bliver derfor nødt til at tage direkte kontakt til politikerne. Vi har lagt op til dialog ved at sammensætte en lille velkomstpakke til kommunalbestyrelsen, som de fik forærende ved kommunalbestyrelsesmødet d. 25. januar. I pakken var bl.a. En udgave af Handicapkonventionen, en bog med titlen “Nanna – et andet liv”, pjecer fra KLAP-Job, LEV reklamegaver og selvfølgelig et brev. Brevet kan læses på vores hjemmeside.

Nogle af de ting vi gerne vil tale med politikerne om i den kommende tid er tilkendelserne af førtidspension, der tilsyneladende er gået næsten i stå. I den forbindelse vil vi inden længe rette henvendelse til Social- og Sundhedsudvalget, for at forsøge at sætte fokus på problemstillingen.

Et andet punkt i min firepunktsplan var legedagene i DGI-hallen som jeg mente skulle op at køre for at skabe bedre relation til børnefamilierne og dermed også rekruttering af nye medlemmer. Vi havde tre succesfulde legedage sidste år, hvor der kom 50-60 mennesker hver gang. Men vi havde åbnet op for at alle uden undtagelse kunne deltage. Det betød, at der kom en masse børn, der ikke var handicappede, hvilket måske ikke helt var meningen. Vi fik dog noget god omtale, og vi fik gjort opmærksom på os selv overfor en del mennesker. Men det stod også klart for mig, at det var noget andet vi skulle med legedagene. Nu kan jeg med glæde fortælle, at vi har fået et samarbejde i gang med DGI Bornholm, der betyder, at vi kan tilbyde nogle helt andre legedage, hvor der er en instruktør, med en plan og pædagogiske overvejelser omkring det der skal foregå. I bestyrelsen forestiller vi os, at vi i gennem DGI kan udvikle idrætsområdet for personer med udviklingshæmning og måske lave tilbud for andre aldersgrupper.

Jeg havde også medtaget vores initiativ om at lave et forældrenetværk for forældre til børn med særlige behov i firepunktsplanen. Netværket var et forsøg på at samle nogle ressourcer sammen, så man som forældre havde et sted at henvende sig, hvis man havde brug for et godt råd eller anden form for hjælp. Vi har haft en telefon man kunne ringe til og en Facebookgruppe. Vi har lavet foldere, der er uddelt forskellige steder bl.a hos familierådgivning i kommunen. Der har også været flere forældre, der har stillet sig til rådighed med mulighed for at søge råd og vejledning hos dem. Alt i alt et godt initiativ – syntes vi selv – og med god opbakning flere steder fra. Desværre er det bare sådan, at der ikke er nogen, der bruger det. Det er meget få henvendelser, der er kommet, så vi har truffet den beslutning at lukke det ned igen. Jeg håber, at LEV fortsat kan være et sted man kan henvende sig, hvis man har brug for hjælp, men det bliver ikke i gennem forældrenetværket.

Slutteligt, så var det sidste punkt i min plan, at alle idéer skulle vendes. Det her punkt er jeg ikke nået så langt med, og måske er det heller ikke noget vi skal gøre mere ved. Min idé var at samle forslag og idéer fra medlemmerne ind i et idékatalog, så vi kunne trække tingene frem, når der var tid til dem. Det strømmer heller ikke ind med idéer fra medlemmerne, så det er til at overskue det, når der kommer nogen.

Hvis man har ønsker til aktiviteter, så er man meget velkomne til at bringe det for bestyrelsen. Men vi beder også om forståelse for, at vi har begrænsede ressourcer. Økonomisk set har vi penge til at lave massere aktiviteter, men der er behov for, at der kommer nogle kræfter, der kan løfte nogle af opgaverne. I det hele taget er der massere ting, at tage fat på, og her har vi brug for jeres hjælp. Man kan sagtens lave et stykke frivilligt arbejde i LEV uden samtidig at sidde i bestyrelsen. Det har vi allerede nogen der gør, men der kan sagtens være flere. Jeg har derfor hængt sedler med arbejdsopgaver op i lokalet, hvor man kan se, hvilke arbejdsopgaver, der er behov for hjælp til. Kig på sedlen, og giv os en melding, hvis der er noget du vil bidrage med.

Det bringer mig frem til den afsluttende bemærkning. Det handler lidt om, hvorfor man skal være medlem af LEV. Hvad er det der gør, at man fornyr sit medlemskab? Vi kan se, at vores årsfest i november er et tilløbsstykke, der får flere til at melde sig ind. LEV Bornholm har tidligere især været en social forening, hvor det var arrangementerne og festerne, der holdt medlemmerne til. Men tiderne ændrer sig, og de hårde spare-år, der ligger lige bag os, har skabt et øget behov for politisk arbejde for handicaporganisationerne. Jeg håber derfor, at I fornyr jeres medlemskab år efter år, fordi at I tror på, at vi kan skabe den opmærksomhed om personer med udviklingshæmning, der er brug for i denne tid - at vi er den forening, der kan flytte politikernes holdninger og skabe forbedringer for handicappedes vilkår og rettigheder. Dermed håber bestyrelsen og jeg på generalforsamlingens opbakning til at fortsætte dette arbejde de næste to år.

På vegne af kredsbestyrelsen

Henrik Stilling

Formand