Torben Wind, Benny Hansen, Claus Bergman Hansen

 

Lørdag eftermiddag på Folkemødet var Benny Hansen centrum i et event om KLAPjob.

Benny Hansen fra Rønne er en af de mange, der har fået et skånejob ved hjælp af KLAPjob projektet. Benny arbejder på Café Baltic i Snellemarkcentret, og han var inviteret af LEV og KLAPjob til at komme på Folkemødet og fortælle om sit arbejde. Benny har selv været opsøgende i forhold til at få jobbet, og han er meget glad for at have et job. Hans arbejdsopgaver går blandt andet ud på afrydning og at vaske op.

Sammen med Benny fortalte LEVs direktør Torben Wind, samt projektleder i KLAPjob Claus Bergman Hansen, om KLAPjob projektet. KLAPjob har på nuværende tidspunkt skaffet knap 2700 jobs rundt omkring i landet, og prisen pr. skaffet job er i gennemsnit kr. 16.000,- hvilket ifølge Torben Wind gør projektet til det hidtil mest effektive jobformidlingsprojekt.

På Bornholm har projektet skabt knap 60 skånejobs, men desværre har jobcenteret nu besluttet, at de ikke længere vil hjælpe til at formidle kontakten mellem arbejdsgivere og jobsøgende, den formidling skal nu alene ske via KLAPjob.

Det er rigtig ærgerligt, når kommunerne ikke vil samarbejde med KLAPjob om at formidle skånejobs til førtidspensionister, simpelthen fordi det har så stor en værdi for de mennesker, der får et skånejob. Værdien kan direkte aflæses i statistikkerne, da kommunens udgifter til borgeren i gennemsnit falder, når borgeren får et job. Det skyldes bl.a. at livsværdien stiger så meget, at en del udgifter bortfalder. Borgeren får et bedre helbred og bliver mere social, og det sparer kommunen for penge.

Ved eventet var der flere nysgerrige tilhørere, der stillede spørgsmål til oplægsholderne. Der var blandt andet tilhørere fra flere jyske kommuner. I disse kommuner arbejder KLAPjob naturligvis også, men det var ikke alle, der havde hørt om det – selvom nogle af dem arbejdede indenfor området. Kendskabet til KLAPjob kan derfor sagtens blive større. Det gælder også på Bornholm, og hvis du kender en der gerne vil have et KLAPjob, eller måske en der gerne vil ansætte en ”klapjobber”, kan koordinator i KLAPjob Sasha Mastek kontaktes på tlf.: 22 39 57 25.