I ulige år, hvor der ikke er generalforsamling, inviterer bestyrelsen til medlemsmøde, hvor sidste års regnskab samt en status for foreningen bliver præsenteret.

I år havde ca. 50 medlemmer valgt at deltage, og udover god mad og hygge, blev de også præsenteret for modtageren af dette års LEV Bornholm Prisen. Bestyrelsen havde modtaget flere indstillinger, men valgte at tildele prisen til Martin Byder, der er håndboldleder i Aakirkeby IF. Læs begrundelsen for indstillingen et andet sted på hjemmesiden.

Bestyrelsen kunne endnu engang præsentere et pænt stort underskud. Men selvom det normalt ikke er noget at prale med, så var det med tilfredshed, at formanden kunne pege på, at underskuddet er et udtryk for de aktiviteter, der er i foreningen. Der var da heller ikke nogle spørgsmål til regnskabet fra medlemmerne, ligesom at formandens beretning heller ikke gav anledning til diskussion. Der var dog lidt ros fra salen for udflugten til Middelaldercenteret i juni måned.

Formandens beretning kan også læses her på hjemmesiden.

Som det sidste, fik de fremmødte lov at se billeder og film om Granit Kidz og deres tur til Ålborg sidste år, som LEV Bornholm ydede støtte til.

IMG 2024

IMG 2024

IMG 2024

IMG 2024

IMG 2024

IMG 2024