ballot 296577 640 1

Folketingsvalget Grundlovsdag d. 5. juni bliver historisk, der bliver nemlig nu muligt for ca. 2000 danskere at stemme for første gang. BRK og LEV Bornholm har hjulpet hinanden med at få alle bornholmerne med.

 

Nej, det er ikke de unge førstegangsvælgere, der er tale om. Det er derimod "de umynddiggjorte" under værgemål §6, der for første gang kan få lov at stemme. Det krævede ikke en grundlovsændring, men en ny lovgivning, der giver mulighed for at skifte til en anden form for værgemål.

Det sker ikke automatisk. Det er noget der kræver en ansøgning til Statsforvaltningen (der nu hedder Familieretshuset), og det er værgerne, der skal på banen, da det er dem, der skal udfylde ansøgningen.

På Bornholm har LEV samarbejdet med Psykiatri- og Handicapchef Michael Hansen Bager for at få budskabet ud til værgerne. Efter LEVs henvendelse tog handicapchefen initiativ til, at alle bostederne skulle sende et brev ud til værgerne til beboerne under §6. Brevets indhold er mere eller mindre formuleret af LEV, og indeholder vejledning i, hvordan ansøgningen skal udføres.

LEV vil gerne takke BRK for opbakningen til at få så mange som muligt af de potentielle vælgere på Bornholm i stemmeboksen.

Hvis du gerne vil vide, hvordan man skal søge om at ændre sit værgemål, kan du finde en vejledning på LEV's hjemmeside:

https://www.lev.dk/nyheder/2019/april/saadan-faar-du-stemmeret