Kredsbestyrelsen havde arrangeret en medlemstur til Bornholms Rovfugleshow søndag d. 15. september, og opbakningen var mildest talt overvældende.

 

Sidste års succes med en medlemstur til Middelaldercenteret har givet kredsbestyrelsen et rygstød til at arrangere nye natur-/kulturture for kredsens medlemmer og familier. Da vi for nogle få år siden forsøgte med en tur til Rovfugleshow var der derimod ikke særligt mange, der ville med. Alligevel syntes det som en god idé.

 

I oplægget til Rovfugleshowet turde bestyrelse håbe på 30-40 tilmeldinger, men ingen var forberedte på hele 97 tilmeldte! Blandt de tilmeldte var der børn fra Mælkebøtten, børn fra Kildebakken, beboere fra flere bosteder samt en masse af de mange, der enten er eller har været aktive i LEV. Der var nye ansigter, og det var gamle ansigter.

 

Der var bestilt kaffe og kage samt sodavand. Inde i den store sal blev der sat kaffebord op, og så var der ellers fra leg indtil showet startede. Showet var sat til en times tid, men det var næsten ikke til at holde tiden, da de ansatte så gerne ville vise det hele frem. Så vi fik både set pythonslanger, høns, papegøjer, en latterfugl, en ugle, falke, kejserørnen og flere andre spændende dyr. Som det kan ses af billederne, viste det sig at kasseren havde et særligt godt hoved for en fugl at sidde på. Der var dog ikke tale om en gebyr-grib.

 

Det blev en god eftermiddag, og alle tog hjem med en oplevelse i bagagen. Bestyrelsen vil gerne takke alle der kom for den store opbakning til arrangementet. Hvor skal vi tage hen næste år?

 

IMG 2325 

 

IMG 2326

IMG 2329

IMG 2331

IMG 2332

IMG 2333

IMG 2334

IMG 2335

IMG 2337

IMG 2340