af Henrik Stilling, kredsformand Lev Bornholm

Det var med beklagelse at jeg modtog meddelelsen om, at chef for Psykiatri –og Handikap i BRK, Michael Hansen Bager, havde sagt sit job op. Lev Bornholm har haft et godt samarbejde med Michael i gennem årene, og han har haft en stor betydning for, at forholdene for mennesker med funktionsnedsættelser ikke er blevet lige så dårlige på Bornholm som andre steder i landet.

Hvor man i andre kommuner har nogle meget større budgetter at balancere med, så har Kommunalbestyrelsen på Bornholm haft behov for at skære ned og stramme til overalt i kommunen. Hvordan laver man besparelser uden, at det kan mærkes af de borgere, der skulle have haft hjælp? Det gør man ikke rigtig, men gennem god ledelse kan man komme et stykke af vejen. Michael Hansen Bager har skulle træffe nogle hårde prioriteringer gennem sine år i chefstolen, og han har skulle stå på mål for nogle svære beslutninger. Men han har gjort det på en måde, så hans nærmeste medarbejdere ikke har været nervøse for at rette kritik af forholdene for borgerne.

Der emmer i det hele taget en positiv stemning omkring Michaels virke. Det er svært at finde nogen på området, der vil rette det helt tunge skyts mod ham, og i stedet bliver der nikket til, at han har været en god chef for området.

Sjældent har Lev lejlighed til at rose en kommunal embedsmand på denne måde. Men Michael har været en éner blandt handicapchefer, og det er dermed på sin plads at fremhæve de, der med hjertet på rette sted, udfylder chefrollen på så forbilledlig måde.

Mens jeg og den øvrige bestyrelse i Lev Bornholm ønsker at takke Michael for hans indsats, og ønske ham held og lykke i fremtiden, håber vi, at det er muligt at rekruttere et menneskel, der vil møde opgaven på samme måde. Et menneske, der vil dialogen, der vil arbejde for borgerne frem for systemet og et menneske for hvem god ledelse er nøglen til velfungerende kernevelfærd.