Nedenfor følger bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen 19/2 2020. Beretningen blev godkendt.

 

Når vi kigger tilbage på 2018 og 2019 har der på Bornholm været en sag, der har fyldt rigtig meget. Jeg tænker naturligvis på sagen om ”Skovhjælperne”, der pludselig stod til at skulle flytte fra skoven ind til Rønne. En sag, der startede skævt, men som alligevel fandt en løsning, hvor kommunen og politikerne efter større pres endte med at lytte til borgerne. Selvom overgangen ikke har været smertefri, så håber vi i LEV, at brugerne i skovhjælperprojektet ender med at være glade for deres dagligdag.
Hvis der var noget den sag har lært os, så er det, at det kan være utroligt svært at navigere i politiske sager. Hvad er rigtigt? Hvad er forkert? Hvad er op? Hvad er ned? Det er vigtigt, at vi lærer, at når sager som denne opstår, skal vi bruge vores bagland i LEV-organisationen, hvor nye kredskonsulenter er ved at blive ansat, og vi skal kigge os om efter samarbejdspartnere, der kan have de samme interesser som os i enkelte eller flere sager.
---
Men så er det jo godt, at der er andre ting vi godt kan finde ud af.
Vi har haft to gode ”Natur/kultur-ture”. Først var vi på Middelaldercenteret i 2018, hvor der var stor opbakning til et arrangement som vi var rigtig tilfredse med. Med det kunne på ingen måde forberede os på den helt overvældende store opbakning til vores arrangement på Rovfugleshow, hvor hele ethundrede mennesker havde tilmeldt sig. Det er klart, at med sådan en opbakning vil vi gerne fortsætte med at bruge tid og kræfter på nye arrangementer.
Disse arrangementer vælger vi at gøre gratis for vores medlemmer. Blandt andet derfor er det med en vis grad af stolthed, at vi igen i år kan præsentere et underskud i regnskabet.
Så længe vi har penge på kistebunden modtager vi ingen penge fra kontingenterne, så hvis vi ikke havde underskud ville det være et udtryk for, at vi ikke havde lavet noget.

Vores årsfester er også fortsat en succes, og her på Balka har vi fundet et godt sted at holde fest, syntes vi. Årsfesterne og vores generalforsamlinger koster naturligvis også penge, men jeg tror alle syntes, at det er en hyggelig og sjov måde at bruge penge på.
---
Også vores aktiviteter på Folkemøde har været en succes. Især vores arrangement på Folkemøde 2018, hvor vi inviterede Sandemandsgården til at ”lege med”. Det blev en helt fantastisk time, hvor Sandemandsgården flyttede nogle af deres værkstedsopgaver ud, og alle forbipasserende fik mulighed for at prøve. Sidste år var lidt mere afdæmpet, da landsorganisationen havde valgt en lidt anden tilgang – men vi var med og havde en god dag i Allinge.
---
Vi har brugt en del penge de senere år på at i mødekomme forskellige ansøgninger som vi modtager. Vi siger sjældent ’nej’, men vi er begyndt at stille lidt krav. Vi vil gerne have at de penge vi giver ud, direkte kommer mennesker med udviklingshandicap til gode. Og de mennesker må også meget gerne være – eller blive – medlemmer hos os.
---
På den politiske front, er der især én sag vi kommer til at have fokus på i den kommende tid. Og det er desværre en gammel traver. Mælkebøtten skal i gennem en proces, hvor man vil finde ud af, hvordan man kan sikre en bæredygtig fremtid for institutionen. Man kunne spare meget tid, penge og kræfter ved at lytte til os. Lad mig sige det meget klart og simpelt, så selv kommunale embedsmænd kan forstå det:

Det eneste problem Mælkebøtten har er, at man ikke ønsker at visitere børn til institutionen. Hvis man dog blot ville bruge institutionen til de børn, der har behov for den, så ville det ikke være nødvendigt at finde en lokation med mindre plads. Mælkebøtten skal blive, hvor den er!

Vi samarbejder naturligvis stadig med forældrerådet i Mælkebøtten om at gøre dette simple budskab let-forståeligt for politikere og embedsmænd.
---
Vi har efterhånden fået rigtig god styr på at lave legedage, og samarbejdet med DGI går virkelig godt. Der kommer et passende antal børn til hver legedag, og vi har 3 legedage om året.
---
Bornholm skal have ny handicapchef, da den nuværende Michael Hansen Bager har valgt at sige sit job op. Vi har haft et godt forhold til Michael. Han er et menneske, der er dygtig til at kommunikere, og han har altid givet sig tid til at lytte til os og brugt tid på at forklare sine dispositioner. Når jeg har talt med ledere og ansatte på bostederne, har de talt pænt om deres chef, men det er også tydeligt, at de ikke har været bange for at fortælle om de ting, der ikke har virket. Bostederne på Bornholm fungerer fortsat efter forbilledlig standard for store dele af det øvrige Danmark, hvor der er store problemer på mange bosteder. Men samtidig er bostederne drevet for nogle af de mindste budgetter i landet. Det kræver gode medarbejdere og ledere, og det kræver at de alle har en god chef til at sætte retningen. Fra Lev Bornholm skal lyde en tak til Michael for samarbejdet, og et håb for at det lykkes at rekruttere en ny handicapchef med lignende kompetencer.
---
Vi skal desværre også sige farvel til vores egen Steen i dag. Han har valgt at forlade Bornholm til fordel for et liv tættere på børnebørnene på Midtsjælland. Mere om det lidt senere. Men vi siger heldigvis også goddag til nye, da det er lykkedes os at rekruttere et par nye bestyrelsesmedlemmer.
Vi har prøvet et nyt tiltag i denne bestyrelsesperiode, hvor vi har udnævnt Karen Kuhre til medlemskoordinator. Karen sidder ikke i bestyrelsen, men har altså denne post udenfor bestyrelsen. Medlemskoordinatoren skal servicere de lokale medlemmer så godt som muligt, men også sørge for at de medlemmer, der ikke har fået betalt deres kontingent bliver kontaktet. Ved I hvor mange medlemmer vi har i restance denne måned? Ingen. Godt gået Karen!
En anden der leverer en fantastisk indsats for Lev udenfor kredsbestyrelsen, er Grethe Anthonsen. Tak Grethe, for dit arbejde som redaktør på bladet, et blad, der er et vigtigt bindeled mellem kredsen og medlemmerne. Bestyrelsen er meget taknemmelig for din indsats!
Så med generalforsamlingens godkendelse, er det en ny, friskere og endnu skarpere bestyrelse, der kan tage fat på en ny periode, med de udfordringer og muligheder som de næste to år kan byde os.

Det glæder vi os til. Tak.