På generalforsamlingen i februar valgtes to nye medlemmer til bestyrelsen.

Den ene af de nye medlemmer er Majken Tanderup, der også sidder i skolebestyrelsen på Kildebakken.

Det andet nye medlem er Mie Vesløv. Mie har tidligere siddet i forældrerådet i Mælkebøtten, og bestyrelsen har valgt, at Mie fremover skal være kontaktperson i alle spørgsmål der vedrører Mælkebøtten.

Bestyrelsen er rigtig glade for at blive styrket med to så stærke personer. Vi glæder os til samarbejdet, og tror at nyt blod i bestyrelsen kan komme alle Lev Bornholms medlemmer til gode.