Indledningsvis ønsker vi at kvittere og bakke op om høringssvar fra henholdsvis Handicap Rådet og Forældrebestyrelsen i Mælkebøtten.

LEV Bornholm ønsker hermed at videregive vores høringssvar.

Det er med stor ærgelse og frustration at en flytning/ mulig lukning af Mælkebøtten atter er til debat!
Vi har de sidste 7 år forsøgt at fortælle og begrunde, hvorfor det er en forkert beslutning, med mulige alvorlige konsekvenser til følge. Dette vil, som vi gentagne gange har pointeret, ramme og ødelægge enkelte børn, og deres familier.

Den seneste rapports konklusioner samt administrationens nærmest utrættelige ønske om en lukning af Mælkebøtten, synes uden kendskab til eller erfaringer med den virkelige hverdag blandt andet i Mælkebøtten og hos de berørte familier,siden de gang på gang overvejer at en placering af de børn med særlige behov fra Mælkebøtten, nu kan omflyttes til normalområdet, dog med støtte.

Vi i LEV ved, af personlige erfaringer samt tæt kontakt med familierne på Bornholm der alle sidder i en lignende situation, at nogle børn hverken kan eller skal inkluderes på normalområdet. De kan simpelthen ikke magte en hverdag blandt mange børn, øget støjniveau, stress og deraf følgevirkninger efter endt dag i børnehaven.

De sårbare børn bliver ikke alene ramt på psyken, men ligeledes på de allermest basale funktioner. Dette gælder mad og spisevaner, socialt samvær og ofte også forstyrret eller ligefrem manglende nattesøvn. Dette er ikke befordrende for en sund udvikling og umuliggør overskud til at blive og være inkluderet.
Det skal dertil også nævnes, at mange børn HAR været omkring (afprøvet) normalområdet, med den kedelige oplevelse, at de ikke magter hverdagen og ej heller rummer livet i en almindelig børnegruppe.

Mælkebøtten har altid været kendt som en børnehave med dygtige, engagerede og særligt kompetente pædagoger. Tidligere var der på stedet både ergoterapeut, fysioterapeut, logopæd og 2-4 gange om året tilgang til specialoverlæge Birgitte Bang fra Gentofte hospital, for sammen med familen og personale at gennemgå det enkelte barns journal, for derigennem at kunne planlægge det rette forløb og evt behandling.

Alt dette er i løbet af de senere år blevet sparet / reduceret væsentligt. Fysioterapeuterne kommer dog stadig men har ikke længere deres daglige gang på stedet, hvorfor de er afskåret hverdagen, oplevelserne og erfaringerne med børnene og blandt pædagogerne.

Vi i LEV, hører fra forældre og pårørende, at det til stadighed kan være svært at blive visiteret til Mælkebøtten. Vi ved også, at der rundt om i institutionerne på øen, er børn med særlige behov, der bestemt ville profitere af en hverdag blandt kvalificeret personale og færre børn, som i Mælkebøtten!

I 2015/2016 da Mælkebøttens fremtid også var et emne i kommunens sparekatalog, brugte forældrerådet i Mælkebøtten mange ressourcer og tid, på at drøfte og foreslå alternativer til en evt lukning.

Dette arbejde gjorde forældrebestyrelsen i Mælkebøtten i samarbejde med ledelse samt personale fra Svaneke børnehus. Sammen kom vi frem til en fælles forståelse af, hvordan en dagligdag kunne se ud, hvis Svaneke børnehus skulle flytte ind på matriklen hos Mælkebøtten på Møllebakken.

Dette var fra forældre og personale i Mælkebøtten, ikke deres primære ønske, men et bud på hvordan man eventuelt kunne sikre Mælkebøttens overlevelse. Forældrerådet sagliggjorde også, hvordan denne løsning måske kunne medvirke til en anden vinkel at anskue inklusion på. Ved at børnene i Mælkebøtten beholdt deres nuværende faciliteter ude som inde, og dermed den tryghed og rum der skulle til for at børnene fortsat kunne fungere og udvikle sig,- ville de med de rette og fornødne ressourcer samt faglighed, have styrke og mod til, at få besøg af enkelte børn af gangen i deres egne og trygge omgivelser.

Som en note, kan det kan undre, at vi kan læse om i avisen og se på det lokale tv, at Bornholm har fokus på og bruger penge samt ressourcer på
'De små børns Bornholm'
Et spændende og positivt projekt, men hvordan hænger det sammen med, at vores allersvageste børn og familier ikke hører ind under dette område eller projektets visioner(?)