Kildebakken

Lev Bornholm har en observatørpost i Kildebakkens skolebestyrelse.

Kredsformanden repræsenterer LEV i skolebestyrelsen.