Kildebakken

LEV Bornholm har en observatørpost i Kildebakkens skolebestyrelse.

Kredsformanden repræsenterer LEV i skolebestyrelsen.

 

Nyheder december 2016:

Hos LEV Bornholm er vi blevet opmærksomme på, at BRK har sat en bremse på tildelingerne af førtidspensioner til udviklingshæmmede. Efter seneste reform af førtidspensionsordningen, er der mange kommuner, der har fået den opfattelse, at det kun er de allermest handicappede, der kan få tilkendt førtidspension. Det er vi meget uenige i, når vi læser lovgivningen på området. På Bornholm får forældre at vide, at det er blevet sværere at få førtidspension, men det gælder kun for dem, der er i stand til at tage et rigtigt arbejde. Et skånejob, er ikke i den forbindelse et rigtigt arbejde.
LEV vil meget gerne hjælpe dem, der har problemer med at få tilkendt førtidspension. Vi har derfor bedt DH Bornholm om at vi får sagen rejst i Handicaprådet. Men står man med en konkret udfordring, kan man henvende sig til bestyrelsen i LEV Bornholm for at høre mere, eller man kan som medlem benytte Landsforeningens rådgivningsfunktion.