Kredsformand Henrik Stilling har været nødt til at træde ud af bestyrelsen i Lev Bornholm, pga. alvorlig sygdom i den nærmeste familie.

 

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på en løsning, men indtil videre skal alle henvendelser ske til et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.


Af Henrik Stilling, Kredsformand, Lev Bornholm

At Kommunalbestyrelsen torsdag aften besluttede at sammenlægge Svaneke Børnehus med Mælkebøtten på Mælkebøttens nuværende matrikel, føles som et lille nederlag, win-win og et punktum for en meget lang kamp.

Jeg er generelt tilfreds med beslutningen, den går i tråd med et forslag jeg selv var med til at udarbejde for nogle år siden, hvor vi i Lev i samarbejde med forældrerådet netop foreslog en sammenlægning. Dengang faldt idéen på, at forældrene i Svaneke Børnehus ikke havde tilstrækkelig opbakning til det. Drømmen dengang, var et børnehus, hvor almindelige raske børn boede side-om-side med børn med særlige behov. Det skulle gerne være en win-win model, da det for de almindelige børn giver et perspektiv på, hvad det vil sige at være handicappet og anderledes, man kan sige at det er en del af deres dannelse til demokratiske medborgere, der starter allerede her. For børnene fra Mælkebøtten skulle fordelen være, at de får et tættere forhold til normalområdet, så der kan arbejdes pædagogisk med at lade børnene prøve sig af i lidt større børnegrupper, uden at blive kastet for hurtigt ud i det.

Når det alligevel føles som et lille nederlag, handler det om, at vores politik i Lev har været, at vi ville beholde Mælkebøtten som den var. Vi står sammen med andre handicaporganisationer bag kampagnen ’35pladser’, der netop skulle gøre opmærksom på, at der den dag i dag er børn, der i inklusionens hellige navn ikke får plads i Mælkebøtten, selvom de ville have fået det for få år siden. Det springende punkt har været, at få nogle forældre til at stille sig frem, og fortælle deres historie, men det er ikke lykkedes os. Så vi har ikke kunne overbevise politikerne om, at det er rigtigt det vi siger.

Jeg kan være bekymret for om det gør en forskel for de børn, der er inkluderet. Det egentlige problem i denne sag er fra mit perspektiv ikke, at der mangler børn til at opretholde institutionens økonomi. Nej, problemet er fortsat, at der inkluderes for få, og hvordan dét skulle ændre sig ved denne model, har jeg lidt svært ved at få øje på.

Men uanset hvad, så sætter det forhåbentlig punktum for mange års kamp. Jeg har personligt brugt rigtig mange timer, både som formand for forældrerådet i Mælkebøtten, og senere som kredsformand i Lev Bornholm, på at kæmpe for institutionens overlevelse. Det er trættende og opslidende og noget der har føltes at vi skulle gentage os selv år efter år. Så Børne- og Skoleudvalget fortjener ros for at have taget tyrene ved hornene og fået gjort en ende på sagen. Den er landet på den næstbedste løsning, og i Lev vil vi naturligvis fortsat arbejde for de børn, der har brug for en plads i Mælkebøtten.