Den seneste tids artikler i Bornholms Tidende vedr. Socialtilsynets tilsynsrapport fra besøget på Løvstikken 5. aug. i år, rokker ikke ved LEV Bornholms opfattelse af kvaliteten af det arbejde, der udføres på Løvstikken.

 

Det blev bestyrelsen for LEV Bornholm enige om onsdag aften på et ordinært bestyrelsesmøde. LEV Bornholm samarbejder med Løvstikken, og har derfor et godt kendskab til forholdende på aflastningsinstitutionen. Foreningen har fortsat fuld tillid til både institutionens personale, daglige ledelse og institutionen som helhed, i forhold til at levere vigtig aflastning af høj kvalitet.

 

Aflastningsinstitutionen er af stor betydning for de brugere, der kommer der, og det er af største vigtighed, at opholdene forløber korrekt helt ned til mindste detalje. Der gælder både mad, soverutiner og medicin, og disse opgaver løses, efter vores overbevisning, til alles tilfredshed.

 

LEV Bornholms kredsformand Henrik Stilling udtaler:

Avisartiklerne kan muligvis give nogle et indtryk af en institution, der ikke fungerer særlig godt, og hvor der ikke er styr på tingene. Det er rigtigt ærgerligt, da det bestemt ikke er tilfældet med Løvstikken. I LEV har vi fuld forståelse for den komplicerede problemstilling som institutionen står overfor, og vi håber, at der kan opnås de nødvendige dispensationer. Jeg er dog ikke i tvivl om at ledelsen og personalet på Løvstikken gør alt, hvad de kan, for at få brugernes ophold til at forløbe så godt som muligt, indtil formalia er i orden.

 

 

businessman 3036181 640 1Efter budgetprocessen for kommunens 2020 budget er overstået, kan det konstateres at alle spareforslag på vores område igen er taget af bordet.

Det er vi naturligvis tilfredse med, men der er nu alligevel et enkelt punkt som vi langt fra er tilfredse med. Det handler om Mælkebøtten – specialbørnehaven i Svaneke.

Forslaget om at flytte Mælkebøtten til lokaler på Kildebakken var igen at finde i sparekataloget, men selvom det igen er taget ud af budgettet, så har politikerne nu meldt ud, at Børne- og Skoleudvalget vil ”starte en proces med at fremtidssikre Mælkebøtten”. Det er politikersprog for at skære noget itu, så det stort set ikke længere koster noget at have.

Der er altså en politisk vilje til 1) at sikre Mælkebøttens fortsatte eksistens, hvilket er positivt, og 2) at gøre det på en måde, så det kun hjælper de børn, der har allermest brug for den. Det er det sidste vi i LEV er kritiske overfor.

På bestyrelsesmødet i oktober behandlede kredsbestyrelsen i LEV spørgsmålet, og der var enighed hele vejen rundt: Vi ønsker ikke, at Mælkebøtten skal flytte til andre lokaler, Mælkebøtten skal blive, hvor den er!

Når politikerne kan se det nødvendige i at fremtidssikre Mælkebøtten ved at flytte den til lokaler på Kildebakken, så skyldes det at børnetallet i Mælkebøtten er faldet drastisk. Det kan selvfølgelig ikke forsvares at så få børn (og her taler vi under 10), skal have så stor en matrikel til rådighed som den på Møllebakken i Svaneke. Men hvordan kan det være at børnetallet er faldet så drastisk på så få år? For 10 år siden var normeringen næsten fire gange som høj som nu, så hvor er de børn, der kunne have hjælp og støtte af at gå i Mælkebøtten? De er nu inkluderet på normalområdet med støtte, og for nogle, meget støtte.

Vi vil have set på om visiteringen til Mælkebøtten foregår på en hensigtsmæssig måde. I dag er Mælkebøtten den sidste løsning for børn, der ikke trives i normal-tilbuddene, men måske burde det være udgangspunktet. Der er børn, der ville have gavn af Mælkebøtten, børn der får en dårlig start på livet, og for hvem skolestarten bliver ligeså svær og hård. Hvis vi som samfund vil hjælpe disse børn, bør vi investere i dem - det er det eneste ordentlige at gøre.

I LEV vil vi gerne hjælpe disse børn, så selvom vi har sagt det før, siger vi det igen:

Mælkebøtten skal blive hvor den er!