businessman 3036181 640 1Efter budgetprocessen for kommunens 2020 budget er overstået, kan det konstateres at alle spareforslag på vores område igen er taget af bordet.

Det er vi naturligvis tilfredse med, men der er nu alligevel et enkelt punkt som vi langt fra er tilfredse med. Det handler om Mælkebøtten – specialbørnehaven i Svaneke.

Forslaget om at flytte Mælkebøtten til lokaler på Kildebakken var igen at finde i sparekataloget, men selvom det igen er taget ud af budgettet, så har politikerne nu meldt ud, at Børne- og Skoleudvalget vil ”starte en proces med at fremtidssikre Mælkebøtten”. Det er politikersprog for at skære noget itu, så det stort set ikke længere koster noget at have.

Der er altså en politisk vilje til 1) at sikre Mælkebøttens fortsatte eksistens, hvilket er positivt, og 2) at gøre det på en måde, så det kun hjælper de børn, der har allermest brug for den. Det er det sidste vi i LEV er kritiske overfor.

På bestyrelsesmødet i oktober behandlede kredsbestyrelsen i LEV spørgsmålet, og der var enighed hele vejen rundt: Vi ønsker ikke, at Mælkebøtten skal flytte til andre lokaler, Mælkebøtten skal blive, hvor den er!

Når politikerne kan se det nødvendige i at fremtidssikre Mælkebøtten ved at flytte den til lokaler på Kildebakken, så skyldes det at børnetallet i Mælkebøtten er faldet drastisk. Det kan selvfølgelig ikke forsvares at så få børn (og her taler vi under 10), skal have så stor en matrikel til rådighed som den på Møllebakken i Svaneke. Men hvordan kan det være at børnetallet er faldet så drastisk på så få år? For 10 år siden var normeringen næsten fire gange som høj som nu, så hvor er de børn, der kunne have hjælp og støtte af at gå i Mælkebøtten? De er nu inkluderet på normalområdet med støtte, og for nogle, meget støtte.

Vi vil have set på om visiteringen til Mælkebøtten foregår på en hensigtsmæssig måde. I dag er Mælkebøtten den sidste løsning for børn, der ikke trives i normal-tilbuddene, men måske burde det være udgangspunktet. Der er børn, der ville have gavn af Mælkebøtten, børn der får en dårlig start på livet, og for hvem skolestarten bliver ligeså svær og hård. Hvis vi som samfund vil hjælpe disse børn, bør vi investere i dem - det er det eneste ordentlige at gøre.

I LEV vil vi gerne hjælpe disse børn, så selvom vi har sagt det før, siger vi det igen:

Mælkebøtten skal blive hvor den er!

Kredsbestyrelsen havde arrangeret en medlemstur til Bornholms Rovfugleshow søndag d. 15. september, og opbakningen var mildest talt overvældende.

 

Sidste års succes med en medlemstur til Middelaldercenteret har givet kredsbestyrelsen et rygstød til at arrangere nye natur-/kulturture for kredsens medlemmer og familier. Da vi for nogle få år siden forsøgte med en tur til Rovfugleshow var der derimod ikke særligt mange, der ville med. Alligevel syntes det som en god idé.

 

I oplægget til Rovfugleshowet turde bestyrelse håbe på 30-40 tilmeldinger, men ingen var forberedte på hele 97 tilmeldte! Blandt de tilmeldte var der børn fra Mælkebøtten, børn fra Kildebakken, beboere fra flere bosteder samt en masse af de mange, der enten er eller har været aktive i LEV. Der var nye ansigter, og det var gamle ansigter.

 

Der var bestilt kaffe og kage samt sodavand. Inde i den store sal blev der sat kaffebord op, og så var der ellers fra leg indtil showet startede. Showet var sat til en times tid, men det var næsten ikke til at holde tiden, da de ansatte så gerne ville vise det hele frem. Så vi fik både set pythonslanger, høns, papegøjer, en latterfugl, en ugle, falke, kejserørnen og flere andre spændende dyr. Som det kan ses af billederne, viste det sig at kasseren havde et særligt godt hoved for en fugl at sidde på. Der var dog ikke tale om en gebyr-grib.

 

Det blev en god eftermiddag, og alle tog hjem med en oplevelse i bagagen. Bestyrelsen vil gerne takke alle der kom for den store opbakning til arrangementet. Hvor skal vi tage hen næste år?

 

IMG 2325 

 

IMG 2326

IMG 2329

IMG 2331

IMG 2332

IMG 2333

IMG 2334

IMG 2335

IMG 2337

IMG 2340