landscape 3572374 640

 

Af Henrik Stilling, Kredsformand LEV Bornholm

 

En plan for Skovhjælperprojektet er nu blevet bragt på banen af Social- og Sundhedsudvalget. I store træk forbliver projektet et skovprojekt med base på Klippely, men projektet bliver forankret i Regionskommunen - nærmere bestemt Sandemandsgården.

 

Det er det store kompromis, der er blevet fundet, og der er ingen tvivl om at flere har måtte strække sig i sagen for at komme i mål. Det politiske udvalg fortjener ros for deres arbejde med at finde en løsning - selvom det var en intens mediedækning og et folkeligt pres, der skulle til, før der skete noget. Sagen afventer nu politisk behandling, hvilket bl.a. indebærer en teknikalitet omkring de 600.000 kroner, der skulle spares.

 

Vi må forvente at sagen går igennem Kommunalbestyrelsen uden de store problemer. Men hvor store kan udfordringerne blive, når ændringerne skal udmøntes? Hvis der er noget jeg har lært gennem min tid som kredsformand er det, at vores målgruppe kan være ganske uforudsigelige og samtidig ganske stædige. For skovhjælperne har de skovarbejdere som har været ansat at Naturstyrelsen til projektet haft en stor betydning, og hvilken rolle skal de have nu? Hvilken betydning kan forandringerne omkring organiseringen af projektet få for brugernes deltagelse?

 

Nu er det tidspunkt for at minde om retsprincipperne, der indebærer, at kommunen er forpligtet til at stille et "passende" tilbud til rådighed for borgeren. Hvis borgeren ikke ønsker tilbuddet, skal kommunen finde et andet tilbud. Heri ligger faren i at ændre noget, der fungerer. Hvad stiller man op med borgere, der hverken vil have det ene eller det andet tilbud?

 

Det er ikke til at forudsige, hvor meget brugerne vil stille sig på bagbenene overfor forandringerne, og vi skal ikke male fanden på væggen. Men jeg håber, at det bliver muligt for brugerne at få en hverdag til at fungere, hvor de er glade for at stå op og tage afsted om morgenen.

 

 

ballot 296577 640 1

Folketingsvalget Grundlovsdag d. 5. juni bliver historisk, der bliver nemlig nu muligt for ca. 2000 danskere at stemme for første gang. BRK og LEV Bornholm har hjulpet hinanden med at få alle bornholmerne med.

 

Nej, det er ikke de unge førstegangsvælgere, der er tale om. Det er derimod "de umynddiggjorte" under værgemål §6, der for første gang kan få lov at stemme. Det krævede ikke en grundlovsændring, men en ny lovgivning, der giver mulighed for at skifte til en anden form for værgemål.

Det sker ikke automatisk. Det er noget der kræver en ansøgning til Statsforvaltningen (der nu hedder Familieretshuset), og det er værgerne, der skal på banen, da det er dem, der skal udfylde ansøgningen.

På Bornholm har LEV samarbejdet med Psykiatri- og Handicapchef Michael Hansen Bager for at få budskabet ud til værgerne. Efter LEVs henvendelse tog handicapchefen initiativ til, at alle bostederne skulle sende et brev ud til værgerne til beboerne under §6. Brevets indhold er mere eller mindre formuleret af LEV, og indeholder vejledning i, hvordan ansøgningen skal udføres.

LEV vil gerne takke BRK for opbakningen til at få så mange som muligt af de potentielle vælgere på Bornholm i stemmeboksen.

Hvis du gerne vil vide, hvordan man skal søge om at ændre sit værgemål, kan du finde en vejledning på LEV's hjemmeside:

https://www.lev.dk/nyheder/2019/april/saadan-faar-du-stemmeret