Onsdag d. 22. maj var rammen sat i Aakirkeby-hallerne for et vælgermøde med fokus på handicappolitik. Det var en række handicapforeninger på Bornholm, herunder LEV, der var gået sammen om arrangementet.

Valgmøde

 

Vælgermødet var pænt besøgt og pressen var naturligvis også til stede. Panelet blev ledet af journalist Kjeld Pedersen og det bestod af repræsentanter fra Venstre, Socialdemokratiet, Alternativet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Kristendemokraterne.

En stor del af debatten handlede om de børn, der har svært ved at passe ind i den almene folkeskole, men også handicappede børns vilkår i det hele taget, da flere forældre var mødt frem for at berette om de udfordringer, de står overfor.

LEV fik lejlighed til at stille et enkelt spørgsmål, og valgte retorisk at spørge, hvor beboerne fra bostederne var henne, hvorfor var de ikke mødt op til valgmøde? Det blev til en debat om den pædagogiske ledsagelse, ferier og generelle vilkår på landets bosteder.

Hvad skal det hele nytte, når det sandsynligvis kun er én af paneldeltagerne, der kommer i Folketinget? Handicaporganisationerne har landet rundt arrangeret møder som det i Åkirkeby, og når de samme ting bliver sagt igen og igen, kan vi håbe, at politikerne begynder at lytte.

landscape 3572374 640

 

Af Henrik Stilling, Kredsformand LEV Bornholm

 

En plan for Skovhjælperprojektet er nu blevet bragt på banen af Social- og Sundhedsudvalget. I store træk forbliver projektet et skovprojekt med base på Klippely, men projektet bliver forankret i Regionskommunen - nærmere bestemt Sandemandsgården.

 

Det er det store kompromis, der er blevet fundet, og der er ingen tvivl om at flere har måtte strække sig i sagen for at komme i mål. Det politiske udvalg fortjener ros for deres arbejde med at finde en løsning - selvom det var en intens mediedækning og et folkeligt pres, der skulle til, før der skete noget. Sagen afventer nu politisk behandling, hvilket bl.a. indebærer en teknikalitet omkring de 600.000 kroner, der skulle spares.

 

Vi må forvente at sagen går igennem Kommunalbestyrelsen uden de store problemer. Men hvor store kan udfordringerne blive, når ændringerne skal udmøntes? Hvis der er noget jeg har lært gennem min tid som kredsformand er det, at vores målgruppe kan være ganske uforudsigelige og samtidig ganske stædige. For skovhjælperne har de skovarbejdere som har været ansat at Naturstyrelsen til projektet haft en stor betydning, og hvilken rolle skal de have nu? Hvilken betydning kan forandringerne omkring organiseringen af projektet få for brugernes deltagelse?

 

Nu er det tidspunkt for at minde om retsprincipperne, der indebærer, at kommunen er forpligtet til at stille et "passende" tilbud til rådighed for borgeren. Hvis borgeren ikke ønsker tilbuddet, skal kommunen finde et andet tilbud. Heri ligger faren i at ændre noget, der fungerer. Hvad stiller man op med borgere, der hverken vil have det ene eller det andet tilbud?

 

Det er ikke til at forudsige, hvor meget brugerne vil stille sig på bagbenene overfor forandringerne, og vi skal ikke male fanden på væggen. Men jeg håber, at det bliver muligt for brugerne at få en hverdag til at fungere, hvor de er glade for at stå op og tage afsted om morgenen.