Før sommerferien var der et par ændringer i bestyrelsen. For det første har Mie Vesløv været nødt til at udtræde af bestyrelsen, og for det andet er Anders blevet valgt til bestyrelsen i Kommunikationscentret. Der er desværre ikke noget nyt omkring formandssituationen.

Bestyrelsen har uddelt et enkelt tilskud. Det var til Dagtilbudet Klintebos sommerfest. Desuden har bestyrelsen valgt at fortsætte samarbejdet om madhold for Kildebakkens ældste elever.

Lev Bornholm har arbejdet i kulisserne i sagen om de ulovligt opkrævede penge for kørsel på bostederne. Beboerne har nu fået deres penge tilbage, men Lev har også sørget for at der bliver sendt en godtgørelse til borgerne.

Den 15. juni deltog Levs landsformand Anni Sørensen samt direktør Anette Christoffersen, i Lev Bornholms bestyrelsesmøde. De var på øen i forbindelse med Folkemødet.

Husk! Sæt kryds i kalenderen til Lev Bornholms årsfest. Den afholdes i år d. 5. november, men det er endnu ikke helt afgjort, hvor det skal afholdes. Mere om det senere.