Som en sidste del af LEVs store udviklingsprojekt, OKUP, afholdtes der temadag i maj i Fredericia – og jeg var med.

af Henrik Stilling, kredsformand
 
Temadag maj 19
 

Den sidste lørdag i maj var der i Messe C i Fredericia samlet ca. 50 LEV-medlemmer. Formålet var at få så mange som muligt til at overveje, og komme med tilbagemeldinger på, nogle af de mange forslag som er udarbejdet under OKUP. OKUP er LEVs store udviklingsprojekt eller ”60 års eftersyn”, som nogen har kaldt det. Det er omtrent halvandet år siden at projektet blev sat i søen, og til november kulminerer det hele i et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor Hovedbestyrelsen (HB) vil have nogle af de mange forslag på dagsordenen.

Jeg tog turen hele vejen til Fredericia, da jeg syntes det var rigtig vigtigt at give det hele en bornholmsk stemme. Vi er en meget stor kreds, hvis man måler, hvor mange medlemmer vi har i forhold til kommunens indbyggertal. Så det er naturligvis vigtigt, at Bornholm fortsat står som en central del af organisationen, men kan en ændring i den organisatoriske opbygning forandre dette? Der ligger et forslag, der ikke er helt færdigt, men som handler om at nedlægge Forretningsudvalget (FU), og samtidig skære HB ned fra 28 medlemmer til 20 eller måske endda 16 medlemmer. I dag har Bornholm en fast plads i HB, en plads jeg på nuværende tidspunkt sidder på, men vil der også være en fast plads efter en ændring af størrelsen på HB? Jeg mener, at det er vigtigt, at vi fortsat sidder på denne plads, da den er vores forbindelsesled til resten af foreningen. I løbet af lørdagen havde jeg nogle samtaler med et par medlemmer i ”Demokratiudvalget”, der står bag forslaget, og jeg føler mig nu forsikret om, at der bliver taget hensyn til LEV Bornholms særlige vilkår.

Disse kredscamps eller temadage i LEV bliver efterhånden bedre og bedre. Medarbejderne i sekretariatet bliver fortsat bedre til at få dagens program til at blive spændende og inspirerende, og dette var også tilfældet med programmet for dagen i Fredericia. Vi fik først en velkomst fra vores Landsformand og derefter skulle vi arbejde med LEVs navn, logo og slogan. Der er dem der mener, at LEV fortsat skal hedde LEV og at alt skal bevares som det er. Der er andre, der syntes, at når man laver store forandringer i en organisation, så skal det også kunne ses og høres. De syntes at LEV skal have nyt navn, nyt logo og nyt slogan. Selv mener jeg, at forandringer godt kan symboliseres gennem mindre ændringer, fordi jeg frygter at et totalt navneskift vil have nogle negative effekter. Helt konkret foreslår jeg, at vi skifter navn til ”LEV Livet” og vores slogan skal være ”- med udviklingshandicap”. Logoet med forglemmigej’erne skal bevares, men de må meget gerne få et grafisk løft så de kommer til at stå skarpere og mere moderne.
På temadagen blev forsamlingen delt tilfældigt op i tre grupper: ”Bevarerne”, der syntes det hele skal blive som det er, ”Fornyerne”, der syntes at det hele skal laves om, og ”De blandede”, der syntes at vi kun skal lave noget om – altså enten logo eller navn, ikke begge dele. Jeg havnede i sidstnævnte gruppe, hvilket passede mig fint, da det jo er det jeg mener. I grupperne skulle vi finde argumenter for vores ”sag” uanset, hvad vi selv syntes, og så skulle der vælges repræsentanter fra grupperne der skulle ”battle” med repræsentanterne fra de andre to grupper. Jeg var det ene af gruppens to repræsentanter – og hele seancen blev filmet, så man kan nok snart se mig på Facebook eller Youtube komme med gode argumenter. Det var en sjov og god måde at arbejde med emnet på.

Inden frokost skulle vi arbejde med en workshop, hvor vi skulle komme med nogle bud på, hvordan LEV kan nå ud og blive mere demokratisk. Et af de bud vi kom med var, at de regionale møder mellem kredsbestyrelserne skal styrkes. Der skal en struktur der gør, at HB bruger regionsmøderne til at få taget stilling til nogle ting, og regionsmøderne skal struktureres så der bliver bedre mulighed for at påvirke beslutningerne i HB. For os på Bornholm er det en udfordring at deltage i de regionale møder, så sekretariatet er blevet bedt om at finde ud af, hvordan der kan mødes via Skype (videokonference).

Efter en god frokost var det tid til at kigge på det lokale arbejde. Hvordan LEV kan arbejde i de kommuner, der ikke har en LEV kreds, og hvordan man kan nå ud til de mere uformelle netværk der findes rundt omkring?

Da dagen indledtes blev der kort præsenteret en ny praktikant, der ”bare skal sidde nede i hjørnet”. Men da dagen var slut viste det sig, at det ikke var nogen praktikant, men derimod rapperen Per Vers, der havde siddet og lyttet til alt hvad der var blevet sagt. Han havde skrevet en masse noter og han rundede dagen af med en ”free-style-rap” om hvad der var sagt og sket. Det var en rigtig sjov måde at få samlet op på dagens indhold og en god afslutning på dagen.

Alt i alt var det et godt arrangement, og jeg fortrød på intet tidspunkt, at jeg havde begivet mig på den lange vej. I det hele taget syntes jeg, at arbejdet med OKUP er spændende og jeg syntes at det er ret interessant at se, hvor det hele ender. Vi bliver alle sammen klogere, når der er ekstraordinært repræsentantskabsmøde til november.

Onsdag d. 22. maj var rammen sat i Aakirkeby-hallerne for et vælgermøde med fokus på handicappolitik. Det var en række handicapforeninger på Bornholm, herunder LEV, der var gået sammen om arrangementet.

Valgmøde

 

Vælgermødet var pænt besøgt og pressen var naturligvis også til stede. Panelet blev ledet af journalist Kjeld Pedersen og det bestod af repræsentanter fra Venstre, Socialdemokratiet, Alternativet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Kristendemokraterne.

En stor del af debatten handlede om de børn, der har svært ved at passe ind i den almene folkeskole, men også handicappede børns vilkår i det hele taget, da flere forældre var mødt frem for at berette om de udfordringer, de står overfor.

LEV fik lejlighed til at stille et enkelt spørgsmål, og valgte retorisk at spørge, hvor beboerne fra bostederne var henne, hvorfor var de ikke mødt op til valgmøde? Det blev til en debat om den pædagogiske ledsagelse, ferier og generelle vilkår på landets bosteder.

Hvad skal det hele nytte, når det sandsynligvis kun er én af paneldeltagerne, der kommer i Folketinget? Handicaporganisationerne har landet rundt arrangeret møder som det i Åkirkeby, og når de samme ting bliver sagt igen og igen, kan vi håbe, at politikerne begynder at lytte.