Indledningsvis ønsker vi at kvittere og bakke op om høringssvar fra henholdsvis Handicap Rådet og Forældrebestyrelsen i Mælkebøtten.

LEV Bornholm ønsker hermed at videregive vores høringssvar.

Det er med stor ærgelse og frustration at en flytning/ mulig lukning af Mælkebøtten atter er til debat!
Vi har de sidste 7 år forsøgt at fortælle og begrunde, hvorfor det er en forkert beslutning, med mulige alvorlige konsekvenser til følge. Dette vil, som vi gentagne gange har pointeret, ramme og ødelægge enkelte børn, og deres familier.

Den seneste rapports konklusioner samt administrationens nærmest utrættelige ønske om en lukning af Mælkebøtten, synes uden kendskab til eller erfaringer med den virkelige hverdag blandt andet i Mælkebøtten og hos de berørte familier,siden de gang på gang overvejer at en placering af de børn med særlige behov fra Mælkebøtten, nu kan omflyttes til normalområdet, dog med støtte.

Vi i LEV ved, af personlige erfaringer samt tæt kontakt med familierne på Bornholm der alle sidder i en lignende situation, at nogle børn hverken kan eller skal inkluderes på normalområdet. De kan simpelthen ikke magte en hverdag blandt mange børn, øget støjniveau, stress og deraf følgevirkninger efter endt dag i børnehaven.

De sårbare børn bliver ikke alene ramt på psyken, men ligeledes på de allermest basale funktioner. Dette gælder mad og spisevaner, socialt samvær og ofte også forstyrret eller ligefrem manglende nattesøvn. Dette er ikke befordrende for en sund udvikling og umuliggør overskud til at blive og være inkluderet.
Det skal dertil også nævnes, at mange børn HAR været omkring (afprøvet) normalområdet, med den kedelige oplevelse, at de ikke magter hverdagen og ej heller rummer livet i en almindelig børnegruppe.

Mælkebøtten har altid været kendt som en børnehave med dygtige, engagerede og særligt kompetente pædagoger. Tidligere var der på stedet både ergoterapeut, fysioterapeut, logopæd og 2-4 gange om året tilgang til specialoverlæge Birgitte Bang fra Gentofte hospital, for sammen med familen og personale at gennemgå det enkelte barns journal, for derigennem at kunne planlægge det rette forløb og evt behandling.

Alt dette er i løbet af de senere år blevet sparet / reduceret væsentligt. Fysioterapeuterne kommer dog stadig men har ikke længere deres daglige gang på stedet, hvorfor de er afskåret hverdagen, oplevelserne og erfaringerne med børnene og blandt pædagogerne.

Vi i LEV, hører fra forældre og pårørende, at det til stadighed kan være svært at blive visiteret til Mælkebøtten. Vi ved også, at der rundt om i institutionerne på øen, er børn med særlige behov, der bestemt ville profitere af en hverdag blandt kvalificeret personale og færre børn, som i Mælkebøtten!

I 2015/2016 da Mælkebøttens fremtid også var et emne i kommunens sparekatalog, brugte forældrerådet i Mælkebøtten mange ressourcer og tid, på at drøfte og foreslå alternativer til en evt lukning.

Dette arbejde gjorde forældrebestyrelsen i Mælkebøtten i samarbejde med ledelse samt personale fra Svaneke børnehus. Sammen kom vi frem til en fælles forståelse af, hvordan en dagligdag kunne se ud, hvis Svaneke børnehus skulle flytte ind på matriklen hos Mælkebøtten på Møllebakken.

Dette var fra forældre og personale i Mælkebøtten, ikke deres primære ønske, men et bud på hvordan man eventuelt kunne sikre Mælkebøttens overlevelse. Forældrerådet sagliggjorde også, hvordan denne løsning måske kunne medvirke til en anden vinkel at anskue inklusion på. Ved at børnene i Mælkebøtten beholdt deres nuværende faciliteter ude som inde, og dermed den tryghed og rum der skulle til for at børnene fortsat kunne fungere og udvikle sig,- ville de med de rette og fornødne ressourcer samt faglighed, have styrke og mod til, at få besøg af enkelte børn af gangen i deres egne og trygge omgivelser.

Som en note, kan det kan undre, at vi kan læse om i avisen og se på det lokale tv, at Bornholm har fokus på og bruger penge samt ressourcer på
'De små børns Bornholm'
Et spændende og positivt projekt, men hvordan hænger det sammen med, at vores allersvageste børn og familier ikke hører ind under dette område eller projektets visioner(?)

 

Bornholms Børnefys åbner nu op for Rideterapi som behandling/træning til børn og unge med fysisk og/eller psykiske handicaps pr. 1.5.2020.
Dette er et tilbud til børn og unge med symptomer eller diagnoser som fx angst og stress, depression, nedsat koncentrationsevne, sociale/emotionelle udfordringer, generelle indlæringsvanskeligheder, vrede, ADHD, Autisme, CP og Downs.

I rideterapien bliver der arbejdet med at øge kropsfornemmelse og kropsbevidstheden samt at reducere spændingsniveauet i kroppen og komme ned i arousal, så der opnås en dybere ro i krop og sjæl og dermed afbalancering af nervesystemet. Med dette som baggrund, optimeres rammerne for indlæring samt håndtering af nedenstående punkter:

• Respiration/vejrtrækning
• Koordination, balance, muskelstyrke og udholdenhed
• Koncentrationsevne og fokus
• Sansemotorik
• At lære egne ressourcer og kompetencer
• Selvtillid og selvværd
• At lære at håndtere situationer, hvor du vil føle dig presset eller som ikke lige bliver løst, som du havde forestillet dig i første omgang.

Der vil desuden indgå meditation og mindfulness i behandlingerne. Enkelte øvelser/metoder kan tages med hjem som let kan implementeres i hverdagen, med god effekt.

 

Hvorfor rideterapi


I rideterapien arbejdes der med relationer, selvværd, kontakt, kommunikation og kropssprog, som falder godt i spænd med den neuroaffektive tankegang, hvor der er fokus på at styrke egen selvfølelse, hvilket er yderst relevant for disse børn og unge.
Jeg arbejder dels fra jord med bla. fokus på at strigle, omgås hesten med respekt, kende dens signaler samt lave øvelser fra jord, men også fra hesteryg.
Øvelserne fra jord og/eller hesteryg er med til at skabe et fælles samarbejde med hesten. Med denne arbejdsmetode opnår den enkelte mange små sejre, som giver et bedre selvværd, hvilket har betydning for et styrket mod på og tillid til, at indgå i nære relationer på egne vilkår. Hestene kan bringe følelser op hos mennesket, som appellerer til dets omsorg, nærvær og kærlige sider.

 ridning1

Ved tilstedeværelse i naturen og samværet med dyr, sker der en massiv sansepåvirkning af vores system. Vores sanser skærpes, nervesystemer falder til ro og bliver afbalanceret samt vores tilfredshedshormon oxytocin øges og vores stresshormon kortisol reduceres. Ligeledes er hestens gangrytme er med til at reducere spasticitet og/eller muskelspændinger.
Man arbejder ud fra en viden om, at hjernen er ”tredelt” - det autonome nervesystem (kropssansninger), det limbiske system(følelser) – og det kognitive(tænkning). Når man evner at få sansning, følelse og tænkning til at ”spille sammen”, kalder man det mentalisering. Denne balancering – og evne til både at sanse, føle og tænke – og handle i overensstemmelse med dette, øger vores robusthed i mødet med alt det som livet bringer os.

 ridning2

Hvem er jeg


Mit navn er Connie Sjøholm Mikkelsen, jeg er uddannet fysioterapeut og rideterapeut. Jeg har de sidste 15 år været optaget af hvorledes mine heste, øens fredsfyldte og flotte natur samt min faglige bagrund kan hjælpe den enkelte til en god sansemotorisk oplevelse, en bedre fysik, en dybere ro i sjælen og dermed en bedre hverdag.

Min erfaring til træning/behandling af børn og unge med diagnoser som angst, stress, depression, nedsat koncentrationsevne, sociale/emotionelle udfordringer, generelle indlæringsvanskeligheder, vrede, ADHD, Autisme, CP og Downs, er via mine 13 år som børnefysioterapeut her på Bornholm, hvor jeg bla. har medinddraget hesten som et redskab eller motivations faktor i træningen. Desuden har jeg mine erfaringer via sparring og kurser bla. i USA og hos Marianne Florman.

Jeg tager afsæt i min faglighed som fysioterapeut og rideterapeut. Denne kombination giver unik mulighed for at skabe en bredde i forhold til hvilken indsats der skal til i den enkelte situation. Jeg danner mig altid et klinisk billede ud fra observationer og fysioterapeutisk vurdering, og afgør derefter hvilke specifikke områder der kan/skal arbejdes med og hvilken intervention der skal til, for at komme videre.

 ridning3

 

 

Rideterapien foregår I Rutsker ved min klinik, hvor natur og mine 4 heste, ridebane samt runddel danner rammerne for træningen/behandlingen.
Det foregår i eftermiddagstimer eller weekender og det vil hovedsageligt være 1:1 med en varighed på ca. 1 time.

Jeg kan kontaktes på tlf.: 26189468 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for nærmere information.

 

Med venlig hilsen

Connie Sjøholm Mikkelsen
Børnefysioterapeut og Rideterapeut
Kirkedalsvej 4, Rutsker
3790 Hasle.
.