Onsdag aften d. 19/2 afholdte Lev Bornholm generalforsamling på Hotel Balka Strand. På generalforsamlingen uddelte foreningen som vanligt sin pris ”Lev Bornholm Prisen”. I år gik prisen til Tejn Dagli’Brugs for brugsens samarbejde med Kildebakken, om at gøre skolen til en del af lokalområdet. Uddeler Klaus Elleby Larsen var til stede ved generalforsamlingen for på Dagli’Brugsens vegne at modtage prisen, og han takkede både Lev for prisen, og Kildebakken, der havde indstillet Brugsen ti prisen.

 

Generalforsamlingen bød på valg til alle poster, men der var ikke tale om kampvalg. Kredsformand Henrik Stilling fortsætter dermed i formandsstolen, og da det kun var én blandt den øvrige bestyrelse, der ikke genopstillede, blev det meste af bestyrelsen genvalgt. Der blev også plads til to nye i bestyrelsen, da Majken Tanderup og Mie Vesløv valgte at stille op for første gang. Bestyrelsen består derfor nu, udover formanden, af: Per Holm, Timm Kuhre, Lars Larsen, Anders Pedersen, Majken Tanderup og Mie Vesløv.

Den seneste tids artikler i Bornholms Tidende vedr. Socialtilsynets tilsynsrapport fra besøget på Løvstikken 5. aug. i år, rokker ikke ved LEV Bornholms opfattelse af kvaliteten af det arbejde, der udføres på Løvstikken.

 

Det blev bestyrelsen for LEV Bornholm enige om onsdag aften på et ordinært bestyrelsesmøde. LEV Bornholm samarbejder med Løvstikken, og har derfor et godt kendskab til forholdende på aflastningsinstitutionen. Foreningen har fortsat fuld tillid til både institutionens personale, daglige ledelse og institutionen som helhed, i forhold til at levere vigtig aflastning af høj kvalitet.

 

Aflastningsinstitutionen er af stor betydning for de brugere, der kommer der, og det er af største vigtighed, at opholdene forløber korrekt helt ned til mindste detalje. Der gælder både mad, soverutiner og medicin, og disse opgaver løses, efter vores overbevisning, til alles tilfredshed.

 

LEV Bornholms kredsformand Henrik Stilling udtaler:

Avisartiklerne kan muligvis give nogle et indtryk af en institution, der ikke fungerer særlig godt, og hvor der ikke er styr på tingene. Det er rigtigt ærgerligt, da det bestemt ikke er tilfældet med Løvstikken. I LEV har vi fuld forståelse for den komplicerede problemstilling som institutionen står overfor, og vi håber, at der kan opnås de nødvendige dispensationer. Jeg er dog ikke i tvivl om at ledelsen og personalet på Løvstikken gør alt, hvad de kan, for at få brugernes ophold til at forløbe så godt som muligt, indtil formalia er i orden.