Sankt Ols Kirke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEV søger en koordinator til netværket Kirken og Udviklingshæmning. Koordinatoren skal sammen med sognepræst i Olsker, Kristoffer Nielsen, planlægge 3-4 årlige gudstjenester rettet til mennesker med en kognitiv funktionsnedsættelse.

Præsten står for selve gudstjenesten, men koordinatoren skal:
- Koordinere datoer med Kristoffer Nielsen og LEV Bornholm.
- Stå for kaffe/kage arrangement i forlængelse af gudstjenesten.
- Sørge for rettidig indbydelse til arrangementerne gennem LEVs kanaler (medlemsblad, brev til medlemmerne, internet mv. - LEV sørger for alt dette).

Hvis det kunne være noget for dig, får du meget frie hænder til at forme arrangementerne i omfang og indhold, og LEV kan finansiere eventuelle udgifter. Du tager direkte kontakt til LEV Bornholms kredsformand Henrik Stilling, hvor du også kan få svar på eventuelle spørgsmål.

Henrik Stilling kan kontaktes på tlf.: 2617 0829 (læg en besked på svaren) eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Her kan du læse bestyrelsens og formandens beretning fra medlemsmødet:

 

Det har været et år, der især har været præget af sagen om skovhjælperne, der kørte på sit højeste i september måned. I den periode kunne jeg godt mærke, at det er svært for mig at afsætte den tid det nogle gange kræver at være formand for LEV Bornholm. De pårørende ledte desperat efter nogen, der ville hjælpe dem i den situation de sad i. Jeg ville rigtig gerne have holdt møder med dem, besøgt skovhjælperprojektet, afholdt dialogmøder med politikerne osv.osv. Men det havde jeg bare ikke tid til.
Vores bestyrelse besluttede, at melde ud, at vi i LEV Bornholm ikke har ressourcerne eller kompetencerne til at arbejde videre med sagen. Begge dele er sandt. Det ser heldigvis ud til, at der bliver arbejdet på at finde en permanent løsning, så skovhjælperprojektet kan fortsætte, og jeg deltog i det dialogmøde, der blev afholdt for nylig. Men det må stå helt klart, at de ressourcer vi har i bestyrelsen ikke rækker til, at vi kan slippe, hvad vi har i hænderne og gå dybt ind i en sag.
Med hensyn til kompetencerne, så er det til gengæld noget vi kan arbejde med. Langt de fleste sager handler kort sagt om borgernes basale rettigheder. Derfor er der en fem, seks retsprincipper som alle, der er aktive i LEV kan have på rygraden, og som i langt de fleste henvendelser er det, der skal svares når folk beder om et råd. Det er især principperne om:
- At der i alle sager skal foreligge en konkret og individuel vurdering;
- At borgeren altid har ret til at medvirke i egen sag;
- At der skal foreligge en afgørelse med klageadgang;
- At der skal være informeret samtykke
- Og at minimums varsel skal overholdes.
På landsmødet, der blev afholdt i Nyborg i starten af november, sad jeg i en arbejdsgruppe, hvor vi netop drøftede, hvordan disse lidt simple retsprincipper skal være nemme at få adgang til. Vores anbefaling til sekretariatet blev, at der skulle udarbejdes en overskuelig pjece, der kort beskriver retsprincipperne, så vi nemt kan finde dem frem.
Steen, Trine og jeg var afsted til landsmødet. Og man må bare sige, at det er godt givet ud. Vi bliver altid klogere, når vi er afsted, om ikke andet af at tale med LEV-folk fra de andre dele af landet. Én af de ting, jeg hører i øjeblikket er, at der er mange problemer på bostederne rundt omkring i landet. Mange steder er præget af dårlig ledelse, sygemeldinger og manglende ressourcer. Ofte er der brug for at låse dørene, og vi har set nogle helt uacceptable sager i fx Århus. Men det er jo ikke helt det vi ser her på Bornholm. Når jeg kommer ud i fx Gartnerparken, så føles det som et hjem, det føles som et rart sted at være. Det er måske et spørgsmål om ressourcer? Nej, de bornholmske bosteder er blandt landets billigste. Hvad det præcis er vi kan her på Bornholm er lidt svært at svare på, men det virker som om, at man i denne del af kommunen får det optimale ud af de penge man får tildelt. Vi oplever i det hele taget, at kommunens medarbejdere og chefer er til at tale med, og vi har en løbende dialog med dem. Det ville nok være svært at have et samarbejde, hvis der var en lang række ting, der ikke fungerede. Jeg ved godt, at der dukker enkeltsager op, og at der er mange ting, der kunne gøres bedre, men det overordnede indtryk er, at det går OK på Bornholm. Én af de ting, jeg dog syntes vi kan mærker er, at der for nogle år siden blev lavet nogle besparelser på den pædagogiske ledsagelse. Vi vil fortsætte den dialogprægede og brobyggende tilgang til kommunens center for handicap og psykiatri fremadrettet.
Vores sociale arrangementer er fortsat succesfulde. Til vores årsfest kommer der mange af medlemmerne, og det virker som om, at det fungerer godt nede på Balka Strand Hotel. I 2018 prøvede vi igen at lave et arrangement i forsommeren, og det blev til en tur i Middelaldercenteret. Jeres opbakning til arrangementet blev meget større end vi havde turde håbe på, og det gør, at vi får blod på tanden til at lave et nyt arrangement i år. Vi har dog ikke nogen dato endnu, da vi ikke har aftalt noget konkret, men vi har en klar idé om, hvor vi gerne vil hen. Desuden er vores legedage kommet godt i gang og samarbejdet med DGI Bornholm fungerer rigtig godt. Ved sidste legedag var der 18 børn fra Mælkebøtten og Kildebakken, hvilket er rigtig flot. Vi er nu blevet optaget i DGI som medlem, og det tror jeg aldrig der er en LEV kreds, der er blevet før.
Sommeren bød også på et godt arrangement på Folkemødet. Det var første gang med mig som formand, at vi som lokalkreds stod bag et arrangement. Vi spurgte Sandemandsgården om de ikke ville komme og vise nogle af de daglige arbejdsprocesser frem. Det blev et rigtig godt arrangement.
… Og med det vil jeg bede de fremmødte medlemmer om at se frem mod det sidste år inden der igen skal være generalforsamling. Hvilke arbejdsopgaver vil vi gerne have løst og have fokus på i 2020 og 2021? Hvem skal sidde i bestyrelsen og hvem skal løse nogle af de mange opgaver, der fortsat er i vores lokalforening. Jeg håber, at I vil være med til at besvare disse spørgsmål i den kommende tid.