I år gik LEV Bornholm Prisen til Martin Byder fra Aakirkeby I.F. for hans initiativ til at starte LykkeLiga håndboldholdet ”Granit Kidz”.
Med prisen følger et diplom og en kontant belønning på kr. 1.000,-
Her kan du læse begrundelsen for at Martin modtog prisen:

 Martin Byder modtager af LEV Bornholm Prisen 2019

Kan børn og unge med udviklingshandicap gå til holdidræt? Det kan godt være rigtig svært, men med initiativet LykkeLiga, er det siden 2017 pludselig blevet muligt for flere og flere børn rundt omkring i Danmark at gå til håndbold. Der bliver spillet på børnenes præmisser og alle kan være med. Der er efterhånden LykkeLiga hold i hele landet med ikke mindre end 40 hold, så op mod 600 børn med udviklingshandicap nu kan spille håndbold på ugebasis, og på den måde både få dyrket idræt og samtidig indgå i sociale relationer.

På Bornholm har vi også fået et LykkeLiga hold, der kalder sig Granit Kidz. Over 20 børn træner nu hver eneste mandag i en time i hallen her ved siden af os. Holdet blev startet på ganske få dage i forsommeren 2018, og det var en enkelt håndboldleder, der tog initiativet og som næsten egenhændigt fik holdet op at køre.

Selvom der har været flere gode indstillinger til LEV Bornholm Prisen i år, og det har været svært for bestyrelsen at vælge, så vil vi gerne anerkende denne indsats, der har vist sig at give motion, fællesskab, livskvalitet og et ugentligt højdepunkt for så stor en gruppe af børn med udviklingshandicap på Bornholm.

LEV Bornholm Prisen 2019 går derfor til håndbold-leder i Aakirkeby Idræts Forening Martin Byder!

I ulige år, hvor der ikke er generalforsamling, inviterer bestyrelsen til medlemsmøde, hvor sidste års regnskab samt en status for foreningen bliver præsenteret.

I år havde ca. 50 medlemmer valgt at deltage, og udover god mad og hygge, blev de også præsenteret for modtageren af dette års LEV Bornholm Prisen. Bestyrelsen havde modtaget flere indstillinger, men valgte at tildele prisen til Martin Byder, der er håndboldleder i Aakirkeby IF. Læs begrundelsen for indstillingen et andet sted på hjemmesiden.

Bestyrelsen kunne endnu engang præsentere et pænt stort underskud. Men selvom det normalt ikke er noget at prale med, så var det med tilfredshed, at formanden kunne pege på, at underskuddet er et udtryk for de aktiviteter, der er i foreningen. Der var da heller ikke nogle spørgsmål til regnskabet fra medlemmerne, ligesom at formandens beretning heller ikke gav anledning til diskussion. Der var dog lidt ros fra salen for udflugten til Middelaldercenteret i juni måned.

Formandens beretning kan også læses her på hjemmesiden.

Som det sidste, fik de fremmødte lov at se billeder og film om Granit Kidz og deres tur til Ålborg sidste år, som LEV Bornholm ydede støtte til.

IMG 2024

IMG 2024

IMG 2024

IMG 2024

IMG 2024

IMG 2024