Bestyrelsen for LEV Bornholm indbyder hermed alle til at indsende indstillinger til dette års LEV-Bornholm Pris.

LEV Bornholm Prisen er en anerkendelse af et særligt stykke arbejde eller en indsats for udviklingshæmmede på Bornholm. Prisen består af et diplom samt kr. 1.000,- der gives til hver person.

Prisen kan gives til en person eller flere personer. For at komme i betragtning til LEV Bornholm Prisen, skal man indstilles af én eller flere personer, der mener at man har gjort en forskel for udviklingshæmmede ved fx at tage initiativer til aktiviteter, nye samværsformer eller ved at have lagt en ekstraordinær arbejdsindsats for målgruppen.

Tidligere modtagere:

2016: Janus Node, faglig-pædagogisk leder i Mælkebøtten.
2017: Kim Mortensen, Bornholms Cycle Club.
2018: Else Petersen, Karin Lyngberg, Karina Brandt, Mette Holm og Jacob Blom, alle fra værkstedsgruppen på Sandemandsgården.

Prisen uddeles af bestyrelsen for LEV Bornholm på medlemsmødet i Åkirkebyhallerne d. 25. februar 2019, på baggrund af de indstillinger, der er indkommet.

Indstillinger til LEV Bornholm-prisen skal være begrundede og skal være kredsformanden i hænde senest lørdag d. 9. februar.

Indstillingen sendes til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

eller

Henrik Stilling
Segenvej 8
3700 Rønne

 

LEV Bornholm Prisen 2018

Værkstedsgruppen fra Sandemandsgården modtog LEV Bornholm Prisen 2018.

Af Kredsformand Henrik Stilling

 

LEV Bornholm sendte tre deltagere med til LEVs Landsmøde 2018 i Nyborg d. 3. og 4. november. Således var undertegnede, bestyrelsens sekretær Steen og suppleant i bestyrelsen Trine afsted. Det blev en hyggelig weekend ved vandkanten og udsigt til Storebæltsbroen, men også med mange input vi kan bruge i kredsens fremtidige arbejde.

 

Scenen var Hotel Sinatur Storebælt, der ligger helt ned til vandet ved Storebælt. Hotellets store, lyse rum virker inspirerende for ethvert konstruktivt stykke arbejde, og det var netop, hvad der var brug for. Foreningen er jo i gang med et omfattende renoveringsarbejde, hvor enhver sten i organisationen skal vendes, og hvor alt er til debat. Overalt i foreningen er medlemmer i gang med at arbejde i forskellige udvalg. Projektet er blevet døbt OKUP (Organisations-, Kommunikations- og UdviklingsProcessen), og med nøjagtigt halvdelen af tiden til næste repræsentantskabsmøde, var noget af landsmødet afsat til at arbejde med OKUP.

Landsformand Anni Sørensen åbner landsmødet

 

Alliancepartnere

Lørdag formiddag havde dog et andet fokus. Efter at Landsformand Anni Sørensen havde åbnet landsmødet fik deltagerne præsenteret to forskellige oplægsholdere. Især den ene havde noget på hjerte som vi kan bruge på Bornholm. Oplægget handlede om de - nogen gange overraskende - alliancer som foreninger indgår i. Alliancer har den fordel, at selvom man ikke er enige i alt, kan to eller flere foreninger arbejde sammen om et fælles mål. Nogle af de ting man ikke selv er så god til, kan andre i alliancen måske bidrage med. Alliancer er måske et fint ord for samarbejde, men forskellen er i virkeligheden, at når man indgår i en alliance ligger der et klart mål og en strategi for, hvordan målet skal nås. På nationalt plan indgår LEV især alliancer med andre handicaporganisationer, men det kan måske være en idé at se på om der kunne være et bredere felt af organisationer man kan samarbejde med. Og hvad med her på Bornholm? Vi samarbejder også med DH organisationerne, men også lidt mere med Epilepsiforeningen, ADHD-Foreningen og Spastikerforeningen end med de andre. Og så har vi et samarbejde med DGI Bornholm om vores legedage. Vi har et forhold til øens institutioner og bosteder, og samarbejdede jo også med Sandemandsgården om arrangementet på Folkemøde 2018. Men kan vi kigge på en bredere kreds af foreninger som vi kan arbejde sammen med? Det vil vi gerne drøfte i fremtiden.

 

Workshops og OKUP

På et landsmøde får man (heldigvis) ikke lov at sidde og lytte for længe - der skal arbejdes! En række workshops med forskelligt tema tog tiden lørdag eftermiddag. Den bornholmske delegation fik fordelt sig, så vi fik taget del i alle workshops.
Også søndag formiddag var præget af aktive landsmøde deltagere. Her var det OKUP, der var emnet. Én af konsulenterne, der er ansat til at skubbe processen fremad, stod for et en “trykprøvning” af nogle af de forslag, der arbejdes med ude i grupperne. Ét af de mest synlige forslag er muligheden for, at LEV skal have nyt navn og logo. Der er gode argumenter for og imod, men det virkede ikke som om, at der var overvældende mange, der syntes at navnet skal ændres. En anden “trykprøvning” handlede om størrelsen af Hovedbestyrelsen. I dag er der 28 medlemmer, men der ligger et forslag om at nedlægge Forretningsudvalget, hvilket vil bringe Hovedbestyrelsen tættere på de daglige beslutninger. Men i så fald kan der være argumenter for at Hovedbestyrelsen bliver for stor, og måske kun skal have 15-20 medlemmer. Der er igen gode argumenter for og imod, men en konsekvens af dette vil sandsynligvis være, at Bornholm vil miste sin særstatus og dermed ikke længere automatisk har en plads i Hovedbestyrelsen. Hvis dette scenarie bliver til virkelighed frygter jeg, at det vil bringe den bornholmske kreds længere væk fra resten af organisationen, da det er svært for os at deltage i samarbejdet med de andre kredse i regionen. Alle forslag i forbindelse med OKUP skal dog besluttes på et repræsentatskabsmøde, hvilket næste gang er om to år i 2020.

Der arbejdes i workshops

 

 Festmiddag og sociale relationer

En vigtig del af et landsmøde er alt det, der foregår når der holdes pause eller det er tid til at få noget at spise. Det er nemlig her man får tid til at tale med delegerede fra de andre kredse. Der er meget vi kan lære af hinanden, og faktisk kan vi også lære noget om os selv. Når vi taler med LEV folk fra det øvrige land, kan vi se, at vi på Bornholm har nogle rigtig gode bosteder. Ikke kun er rammerne gode, men også personalets og ledernes indsats er bedre på Bornholm, end mange andre steder. Lad os håbe, at det kan forblive sådan i fremtiden, så vi fortsat kan sige, at vi har nogle af landets bedste bosteder på Bornholm. Desværre skal dette ses i lys af nogle ret dårlige forhold på bosteder rundt om i landet.

Lørdag aften bød på festmiddag, hvilket er en fornøjelse, når det foregår på Sinatur Storebælt, for det var rigtig lækker mad vi blev budt. Efter maden blev der ryddet nogle borde, og så kunne der danses til bandet “Pædagogfri Zone” fra Klub Solstrålen i Nykøbing Falster.

Alt i alt var det rigtig godt at være afsted til landsmøde med tre delegerede fra Bornholm. De input vi får fra oplægsholdere og de øvrige LEV folk fra hele landet er nogle vi kan bygge videre på fremover.

Pædagogfri Zone kan ikke stå stille, når de spiller op til dans