Udtalelse af LEV Bornholms kredsformand Henrik Stilling vedrørende forslaget om at rykke Skovhjælpergruppen ind under Team Østergade:

 

I tirsdags d. 18/9 udtalte jeg til TV2/Bornholm, at vi i LEV ikke var sikre på hvilke konsekvenser det ville få at rykke skovhjælpergruppen til Team Østergade. Baggrunden for dette var, at jeg endnu ikke havde talt med pårørende eller andre inde omkring projektet, og jeg derfor ikke vidste om det ville være godt eller dårligt for brugerne at blive rykket. Jeg udtalte også, at Team Østergade efter min opfattelse er et godt tilbud som vi både kender og samarbejder med. I Team Østergade er de dygtige til at hjælpe målgruppen med at finde det rigtige § 103 eller § 104-tilbud.

 

I LEV har vi tillid til, at kommunens sagsbehandlere og socialpædagoger kan finde passende §103 eller §104 tilbud til de førtidspensionister med udviklingshæmning, der bor på Bornholm. Om det er som miljøpedel, skovhjælper eller noget tredje er en individuel vurdering, der skal laves i samarbejde mellem sagsbehandlere og borgere.

 

Men jeg vil også understrege, at jeg i mellemtiden har talt med flere pårørende, og det er meget bekymrede og frustrerede forældre, jeg har talt med. For nogle er det så alvorligt, at forældrene frygter, at nogle af brugerne kommer til at ‘knække’ helt, hvis de skal flytte fra Skovhjælperprojektet.

 

I LEV er vi meget optagede af, at så sårbare borgere behandles med forsigtighed og ikke flyttes rundt uden en rigtig god grund. Forældrene og de nærmeste pårørende er dem, der kender brugerne bedst, og når de fortæller at konsekvenserne er så alvorlige som de gør, er jeg bekymret for om kommunalpolitikerne og kommunens embedsmænd helt har forstået, hvor alvorligt det faktisk er. Så mit råd til kommunalpolitikere og embedsmænd er, at I skal tænke jer rigtig godt om.

 

Hvis kommunen i sidste ende vil fortsætte med planen om at flytte borgerne, er der nogle helt grundlæggende retssikkerhedsprincipper, som kommunen skal overholde. Der skal foretages en konkret og individuel vurdering af hver borgers udfordringer og behov, og kommunen skal træffe afgørelse om, hvilket tilbud borgeren får, og hvordan dette imødekommer borgerens behov. Desuden skal kommunen være opmærksom på behovet for at yde særlig bistand til den enkelte borger, så vedkommende kan medvirke i egen sag samt evt. påklage kommunens afgørelse til Ankestyrelsen. Endelig vil jeg opfordre kommunen til at give opsættende virkning, således at kommunen venter med at eksekvere en evt. flytning, indtil borgere, som er interesserede i dette, har fået efterprøvet kommunens afgørelse i Ankestyrelsen. På denne måde sikrer man, at der træffes de rigtige beslutninger for den enkelte borger, og man undgå at skulle udsætte borgeren for eventuelle nye flytninger/revisiteringer med stress og mistrivsel til følge for borgeren.

 

Men inden vi overhovedet når så langt, vil jeg appellere til, at både politikerne bag budgetforliget, og de embedsmænd, der er involveret i forslaget, tager sig tid til at mødes ansigt til ansigt med de pårørende og se dem dybt i øjnene. Der er stadig tid til at få gjort dette på en rigtig måde, hvor borgerne bliver inddraget og deres pårørende hørt.

 

LEV Bornholm vil i den kommende tid arbejde for at få et dialogmøde i stand, hvor de pårørende og kommunalpolitikerne får mulighed for at mødes og få drøftet konsekvenserne af forslaget.

LEV Bornholm fik lov at bestemme indholdet i foreningen Ligeværd’s telt i en hel time lørdag eftermiddag. Vi valgte at invitere Sandemandsgården.

 

Under titlen ”Fælles ansvar: Beskyttet beskæftigelse og lokalt erhvervsliv” havde vi i LEV Bornholm samarbejdet med Sandemandsgården og JENSEN Denmark om arrangementet. I løbet af planlægningen var vi hurtigt enige om, at det skulle være de daglige brugere på Sandemandsgården, der skulle vise deres arbejdsprocesser frem.

Heldigvis var vejret rigtig godt, så vi kunne bruge pladsen foran teltet til at sætte arbejdsborde op. Inde i teltet var der fyldt godt op på tilhørepladserne, da kredsformanden bød velkommen. Herefter fortalte Benny Jørgensen fra JENSEN Denmark om virksomhedens samarbejde med værkstedet, og hvor vigtigt det er for dem at løfte deres sociale ansvar som lokal virksomhed.

Daglig leder på Sandemandsgården Søren Vaupell Christensen fortalte mere detaljeret om værkstedets arbejde og organisering, og der var en hel del interesserede spørgsmål. Blandt tilhørerne var formanden for Social- og Sundhedsudvalget Bjarne Hartung Kirkegaard, der udmærket kender til Sandemandsgården.

Herefter blev mikrofonen givet videre til finmekaniker og værkstedsassistent Jacob Blom, der fortalte om de arbejdsprocesser, der blev vist frem ved bordene. Og så var der mulighed for at prøve arbejdet og tale lidt med brugere og pædagoger. Det trak massere af nysgerrige forbipasserende til, så der var rigtig mange der fik prøvet at samle bøjler og andre komponenter.

Alle var enige om, at arrangementet var en stor succes, da det på bedste vis fik vist Sandemandsgården frem. Så der var store smil hos alle, da klokken blev 16 og det var tid til at pakke sammen. Brugerne kørte til ”Texas” i Rønne, hvor LEV gav middag som tak for indsatsen.

DSC00411DSC00411DSC00411DSC00411DSC00411DSC00411DSC00411DSC00411DSC00411DSC00411DSC00411DSC00411DSC00411DSC00411DSC00411DSC00411DSC00411DSC00411DSC00411DSC00411